hoe? Er is toen een vergadering van de moeders geweest. Er was er één die opstond en zei: "Nou moet iedereen offeren want 't gaat niet om een gebouw, maar om onze kinderen. Die moeten naar school om te leren, maar waar?" Ze stelde voor om haar eigen grote zitkamer te ontruimen en er een school van te maken voor de kleintjes. Alles eruit en de banken die waren ontsmet, erin. Ik bewonderde de vrouw die dat voorbeeld gaf. Na haar waren er ook anderen die een grote zitkamer hadden en deze wilden afstaan. (Wie waren zij? Wie kan ons dat vertellen? Zij zouden alsnog postuum een lintje moeten krijgen. A. P.) Na een paar weken was alles in orde en de kinderen vonden 't fijn! Ik mocht niet in die schuur blijven. De inspecteur zei dat hij nog nooit zoiets had meegemaakt. Maar toen zag ik wel in dat er geen sprake kon zijn van twee weken invallen. Ik moest blijven tot er een nieuweJuffrouw gevonden was en die waren schaars. Zodoende ben ik er een jaar gebleven en heb toen een kamer gekregen bij de familie van der Steen op de Laagzijde. Hij was kleermaker, alleen voor mannen! Mr. Haringhuizen had daar ook een kamer en we aten allemaal samen. Ik ging dus niet meer elke dag met de bus. Zaterdag 's middags ging ik naar huis omdat mijn verloofde dan kwam uit Leiden voor de naweek. Het was wel kort, maar zo was het leven. Je kon Nieuwe Niedorp niet in de steek laten, als je die toestand had meegemaakt. Zo ben ik dus een jaar geweest tot ze een onderwijzeres gevonden hadden. Het nieuwe gebouw was klaar3, de boompjes waren pas geplant en alles was nog ombewoond. Het was heerlijk, zo'n nieuw gebouw. Ik had alles gekregen in die klas wat ik wilde hebben. Maar toen maakten we plannen om te trouwen. Ik zou de thesis van mijn man moeten tikken. En ook nog in het Duits! We trouwden op 23 juli 1936 en hij haalde zijn graad eind januari. We hadden twee kamers in een oud gebouw en we werkten hard. Daarna zochten we een huis en begonnen een normaal getrouwd leven. Geen studie meer en geen tikken. Maar er zou nog heel wat gebeuren. Dat hoor je in een volgende brief. Hartelijke groeten Anne Mar ie. In de brieven waren ook meerdere prachtige foto's van het gezin Lutjeharms- Bloemendaal bijgesloten waarop hun kinderen, een zoon en een dochter, kleinkinderen, hun huis en tuin en nog veel meer. In een brief van 22 augustus schrijft Annie Bloemendaal dat haar reumatiek erger wordt met die slechte weer. Ek kan bijna nie schrijf meer so seer is mij regter hand. Wat een klaagliedere nè? Die pijn in mij linkerheup het gelukkig niks te doen met die gebreekte heup en de spieren rondom die heup. Maar dis seer! Hartelijke groete, dink een bietje aan mij. Juf Bloemendaal. -3- 2 Uit deze brief van juffrouw Bloemendaal krijgt men de indruk dat zij gedurende één jaar aan de school verbonden is geweest. Uit de raadsnotulen blijkt echter dat zij op 25 juli 1931 werd benoemd en op 10 mei 1935 op eigen verzoek werd ontslagen. 3 Het besluit tot de bouw van de nieuwe school is genomen op 10 juli 1930. De aanbesteding vond plaats op 8 augustus 1931. Het werk werd gegund aan de fa. Faus uit Nieuwe Niedorp. De school is op 30 april 1932 geopend.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2001 | | pagina 5