De toegangspoort van de Algemene Begraafplaats te Nieuwe NIedorp Een bij de gemeente Niedorp ingekomen brief waarin de vraag werd gesteld of de zich op de toegangspoort bevindende doodskoppen anno 2001 nog wel passend waren en misschien beter verwijderd konden worden, heeft voor enige beroering gezorgd. De stichting Historisch Niedorp heeft het gemeentebestuur geschreven bezwaar te hebben tegen een eventuele verwijdering en heeft daarbij ook enige argumenten aangedragen om de poort ongeschonden in stand te houden. Middels een publicatie in "De Niedorper" van 2 november j.1.stelde het gemeente bestuur de inwoners in de gelegenheid om op korte termijn hun mening schriftelijk kenbaar te maken. Op die manier kon in een openbare vergadering gehouden op 5 november, door de raadscommissie openbare werken, verkeer, vervoer en milieu een indruk worden gekregen van de mening van geïnteresseerden. Een 50-tal schriftelijke reacties, waarin men zich zonder uitzondering achter het bezwaar van Historisch Niedorp schaarde, kwam in korte tijd binnen. Men was van mening dat de poort moest blijven bestaan in de vorm zoals hij er al ruim 125 jaar heeft gestaan. De vijf commissieleden sloten zich unaniem bij deze mening aan. Van de publieke tribune werden tijdens de vergadering geen stemmen voor verwijdering vernomen. De verwachting is dus dat het advies van de commissie zal zijn dat de toegangspoort in zijn huidige vorm moet blijven voortbestaan. Het doet het bestuur van Historisch Niedorp genoegen dat de inwoners van de gemeente in dit geval hebben gehandeld in overeenstemming met de doelstellingen van de stichting. Doel van de Stichting Historisch Niedorp: Het behoud van historische bouwwerken in Niedorp, het karakteristieke dorpsbeeld van Nieuwe Niedorp in het bijzonder, alsmede het bevorderen van kennis en belangstelling betreffende het verleden van dorpen en buurtschappen die de gemeente Niedorp vormen. Bestuursleden Stichting Historisch Niedorp: Voorzitter: A. Wit, Dorpsstraat 205, 1733 AJ Nieuwe Niedorp. Secretaris: J. van Beek, Dorpsstraat 40, 1733 AN Nieuwe Niedorp. Penningmeester: E. Kuiper, Dorpsstraat 199, 1733 AJ Nieuwe Niedorp. Leden: M. Aalbregtse, Westerweg 14, Nieuwe Niedorp. J. Keuken, Zwagermanstraat 2, Nieuwe Niedorp. J. Kuiper-Wetsteen, Terdiekerweg 1, Nieuwe Niedorp. J. Smit, Burgemeester Kosterstraat 16, Winkel. Telefoonnummers: secretaris 0226 413392 penningmeester 0226 411226 voorzitter 0226 411213

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2001 | | pagina 39