-34- Vervolgens kreeg ik nog een exemplaar van de "Nieroper Schatkamer" te zien. Dit was "de Verbeterde en Vermeerderde Nieroper Schatkamer" van Pieter Rembrantsz van Nierop. Pieter draagt het boek echter niet op aan de V.O.C.- bewindhebbers, nee, Pieter richt zich tot "de Heeren der Gecommitteerde Raden der Admiraliteit, residerende tot Amsterdam". Pieter schrijft onder meer: "daer Dirck Rembrantsz hier in Nederland een groot ligt (licht) geweest is om de Zeevaart te helpen verbeteren, gelijk dat in zijn boeken alsmede in de "Nieroper Schatkamer" te zien is en alzo ik een leerling en een erfgenaam daer van zijnde en nog daar en boven hebbe ik alle zijn nagelaten boeken en geschriften van deze kunst geerft, en aldaer vind ik veel brieven van deze kunst, die aan hem als ook mede van hem geschreven zijn en meer andere werken die in mijn bezit zijn. So ist dat ik nu kon in mijn Ooms plaets te treden. Aan het begin van het boek staat nog een gedicht van een zekere K. Ryper afgedrukt: Noyt sag men meerder light Dan van Rembrantssoon ontleden. Noyt gaf iemand mensen meer sight In de zeevaer en zijn zeeden Het boek werd uitgegeven bij de fa. H. Doncker in Amsterdam en is in de bibliotheek te vinden onder nr. 753C25. De Tydt Beschryving der Werelt Van het boekje "Tydt Beschryving der Werelt" bezit de Universiteits bibliotheek twee exemplaren. Nummer 1130B2 is vrij dik, want het omvat naast de Tijdsbeschrijving nog drie uitgaven van Dirck die bij elkaar zijn gebonden. Als eerste dus een "Tydt Beschryving der Werelt" uit 1665. Vervolgens "Onderwijs der Zeevaert" uit 1666, dan het "Dubbelt Nieroper Graed-Boeck", ook uit 1666 en dan als sluitstuk achteraan nog een Almanach, allemaal van Dirck Renbrantsz. De tweede "Tydt-beschryving" van Dirck Rembrantsz stamt uit 1654, dus één van de eerste drukken. Pieter Rembrantsz van Nierop heeft "de Tijdbeschrijving" opnieuw uitgegeven. De universiteitsbibliotheek bezit een exemplaar uit 1688. Op het titelblad staat: "Tydbeschrijving der Wereldt door Dirck Rembrantsz van Nierop, alsmede overgezien en verbetert door Pieter Rembrantsz van Nierop, liefhebber in de Mathematische Kunsten. Het boekje bevat een lofdicht van professor D. Traudenius op Dirck Rembrantsz. Ook het portret van Dirck is in deze uitgave nog aanwezig. Onder nr. OK85-48 is dit boekje te vinden. Er zijn in de U. V. bibliotheek nog meer werken van onze twee bekende Niedorpers te vinden, maar ik heb ze zelf nog niet nader bestudeerd. Het zijn de hier volgende titels: Onderwys der Zeevaert en By-Voeghsel uit 1669 - nr. 198G43. Des Aertryks Beweging en de Zonne Stilstant en Byvoeghsel op de Aertrycks Beweging uit 1677 - nr. 723E27. Wis-konstige Musyka, twee exemplaren - nrs. 712E9 en 457F38.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2001 | | pagina 36