-33- so hebbe ik altijd getracht om te doorsien en na te speuren de veere gelege plaetsen, landen en eilanden van vreemde volke, hare landsgelegenheden, hare waren en voornamelijk hare wetenschappen. so ist dat ik U.E. compagnie altijd met bysondere toegenegenheid omhelst en bemind hebbe en haer welvaart my van harte was, boven dit nog dat U.E. belieft heeft om my de eere te laten toekomen als dat door my U.E. compagniesgereetschaps- tuygen, so van Kaerten, Bogen, Boeken en alderhande Instrumenten hebt laten visiteren en besichtigen of die voor goet mochten bestaen. Ende also my nu de gelegenheid voor viel om in "de konst der Stuurlieden ook wat voort te brengen, so heb ik mij voornaamste oogmerk genomen op de beschrijving van C.J. Lastman, zoals de meeste schrijvers dezer konst gedaan hebben, want hij heeft dit werk "loffelijk" uitgevoerd. Doch ik hebbe dit op een ander ordre gestelt, te weten also dat een leerling hetzelfde nu van voren aen kan leren. En also mijn eerste in het licht gegeven werk is geweest den jaarlijkse Almanach, al meer dan over twintig jaar begonnen (zijn eerste almanak kwam dus in 1656 uit), welke de naam heeft van de Nieroper Almanach en omtrent tien jaar daarna is voortgekomen het "Nieroper Graed-Boeck", wat nu al zeven a acht maal herdrukt is, also dat het my niet onbillik scheen om dit (boek) de naam te geven van Nieroper Schatkamer. (De "Nieroper Schatkamer" is volgens mij een omgewerkt en verbeterd Nieroper Graed-Boeck", J.S.) En.om deze Nieroper Schatkamer aan U.E. op te dragen, hopen en vertrouwe ik dat U.E. dit welgevallen zal zijn. en U.E. Compagniesdienst te helpen bevorderen waer mee U.E. voorspoed en welvaart van harte wensende hope te zijn en te blijven. U.E. se er toegenegen Vrunt D. Rembrantsz. Daarna volgt er door C.J. Vooght, Geometra, een "Aenspraek tot de leerling op de Nieroper Schatkamer" van Dirck Rembrantsz. Er volgt eenblad vol aanwijzingen in dichtvorm op deze Schatkamer, door C.J. Vooght. Voordat het echte leerboek begint staat er eerst nog een voorreeden aan de liefhebbers dezer kunst". Dirck heeft aan het eind van het boek een aantal vraagstukken opgenomen die adspirant stuurlieden tijdens hun examen voorgeschoteld krijgen. Het boek is te vinden in de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam onder nr. 724C18. Een Koopmans Comptoir en Schrijf Almanach Van Pieter Rembrantsz kreeg ik ook nog een almanak onder ogen. De "Nieuwe Geinverteerde Koopmans Comptoir en Schrijf Almanach", op 't schrikkeljaar onzes Heer en Jesu Christi MDCXCVJ (1696), na de Nieuwe en Oude Stijl. Versien met jaar markten-Paarde-Beeste- en Leermarkten, de dagelijkse uure van maans op en ondergang, door Pieter Rembrantsz van Nierop. Het eerste blad is verfraaid met een houtsnede van Atlas die de wereldbol op zijn schouders torst. Deze Koopmans Almanak werd uitgegeven in Amsterdam door de erfgenamen van Albert Magnus op de Nieuwendijk in "de Atlas". In de U.V. Bibliotheek is deze almanak te vinden onder nr. 080-26.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2001 | | pagina 35