SCHAT-KAMER. -32- Maar so dit Zuydwaert gaat, so heeft men nu veel jaren Ook Noordwaert wilde doen, daerin vond men bezwaren Na 't Noorde voort na 't Oost en is noch noyt gelukt. Na 't Noorde voort na 't West, daer is men door geruckt David en Hudsons Straet, tot de Zuytzee gevaeren. Waer door dat men nu gaet, na Indys rijke waren. Wat sal men nog al gaen opsoeken ongemeen. De vreemde kuste al, tot dat er blijft niet één. Maer hie de Engelsman, die naeme was Willem Bourne Die dit wel tachtigh jaer gespelt heeft van te vourne Hy sey 't was 't derde part om te gaen na Shina. 't Welk nu geopent is om daer te komen dra. D.R.V.N. Vervolgens nog een klein dichtwerkje van Dirck: Aen de Zeevarende Son of stars Declinatie Daer voor men vind de spatie Hoe wijt men is van 't Middelront. Daerom hier wel te dragen Op 't hooghst is aangeslagen Wanneer men soekt den waeren gront. Met de twee voorgaande dichtwerkjes begint het Nieuw Nieroper Graed Boek uit 1700 van Pieter Rembrantsz van Nierop. Het boekje is te vinden onder nr. O 80-26. De V.O.C. en de "Nieroper Schatkamer" De "Nieroper Schatkamer" is een vrij fors boek, gedateerd 1676. Vooraan staat Dircks portret. Het is het derde en laatste portret van Dirck, voorzover mij bekend. Het privilege, in 1675 ontvangen, staat op blz. 2 afgedrukt. Van Nierop heeft de "Nieroper Schatkamer" geschreven, in de hoop dat de Kamer Amsterdam van de Verenigde Oostindische Compagnie het boek goed genoeg zou vinden om deze op de retourschepen in gebruik te nemen. Vooraan in het boek beveelt Dirck de "Nieroper Schatkamer" van harte aan bij de bewindvoerders van de Oost Indische Compagnie. -_..ER De Kunft der Stuerluyden, W«« mee dit Door fccckcrc Gront-rcgulc.n gclccrr cn gcbruickt knn worden. VIRVATTEKDï j Een grondige Lccre der Dattc,Kromftrccts.cn klooi Ié Dnchocekcn, cn dat Jcxtrdc Hotcktnact Kacik cnSn^li|n, j ofte K»cr Logarïthrnujaltexxk met uytpafiinpc in ecu Compat-Karrt pp tcrfclte) Jen manieren. Tot nut endienrt voorde Zeevarende, en al tlicdcU K imfl In-iui n- i ncn, fijn hJcr ocxk «llc rcrloopen T»frfr« tot op dele ujdi loc cn vertdet iifigcrctikcnt. n j r JSUL' i dfT Stoere, Ikx-Ck akoopcr op 'l U'iict b- dc Kin Brujh lode Ddffctie Bjbcl

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2001 | | pagina 34