-31- Het werd uitgegeven door Johannes van Keulen, boek- en zeekaart verkoper aan de nieuwe brug in "de Gekroonde Lootsman." Of deze eeuwig durende Almanach nu ook van Pieter Rembrantsz of van Dirk afkom stig is, is mij niet duidelijk, maar het zou heel goed mogelijk kunnen zijn. Op het tweede blad van het Graadboek is het privilege van de Staten van Holland en West Friesland afgedrukt. Vervolgens slaan we weer een blad om en lezen we: Tot den leser en gebruyker deses boek. By de lang en dwars koersen is nu by gevoegt de Straetse Scheepvaert en dat zowel na een rechtwijsent als een miswijsent kompas. dat God verkeer en wil en ik magh blijven U dienstwillige. In Nieuwe Nier op, September 1699, Pieter Rembrantsz. Dirck Rembrantsz als dichter Aan het begin van het boekje is ook nog een omvangrijk gedicht van Dirck Rembrantsz opgenomen, dat ik hier in zijn geheel laat volgen. Op de Scheepvaart De mens in den begin - Gods werk - uit aard gekneden Was meest gezind om die met voeten te betreden Het water los en week, en was hy niet van sin Om die met Schuyt of Boot te varen uyt en in. Ja doen hy al begon en hy van de compassen Niet en wist of kennis had, de koers deed hem verrassen Waerdoor dat hy van 't land heel zelden begaf. Maar jield dit vast in 't oog, met varen aan en af. Dit duurde al heel lang, ja menigte van jaren Wel tot ses duizend toe eer men begon te varen Met een compas van welk te vooren onbekend. Waer door dat men als doen voer aan het Aertrycks ent. Voor eerst aan de Kaap, het suyd-ent van Afiyken. Waer door dat men begon na India te kijken. En oock al na 't West, het Nieu-Aertryk ontdeckt. En noch al veerder me te zee, die rontom streckt. Waer door men West opvaart en komt van 't Oosten weder. Wie had dit ooit gelooft van schipper ofte Reeder. Men vaart eerst Zuydwaert op, bezuyden d'Aertrycks wal Dan Oost of West waert heen, hoe sou men durven al.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2001 | | pagina 33