-30- Dyrck geschreven. Een paar jaar later gaat hij zijn boeken verfraaien met een nieuw portret en dan wordt zijn voornaam als Dirck afgedrukt. Rond 1680, aan het eind van zijn actieve leven valt af en toe ook de "c" wel weg en blijft het moderne Dirk in zijn publicaties over. Vanaf de zevende druk van het Nieuwt Dubbelt Nierper Graed-Boeck heeft Van Nierop een nieuwe berekening van de zon-declinaties gemaakt. Ook "de rekening om de tafelen op verscheyden Poolshoogten te maken" had hij verbeterd, evenals de berekening van de water-getijden. Aan het eind van zijn voorwoord wenst Dirck, "dat dit mag dienen tot meerder verstant en kennisse der Seevarende om haer te helpen tot geluckige Reysen, dat God haer verlenen wil. Aldus gedaen in Nieuwe Niedorp in de Jare 1670. By uwe dienswillige Dirck Rembrantsz van Nierop." Een verzoek Jacob en Casparus Lootsman doen op de eerste pagina van de "Loots-Mans- Zee- Spiegel" een verzoek "aen allen schippers en stuur-luyden." "Zijn bij Ulieden nog enige streckingen langhs of dwars bekent, die hier niet gedacht of enige die hier niet naar behoren gestelt zijn, laetse mij ter handt kome." Op het titelblad staat een loodsman afgebeeld: een matroos met in zijn handen een dieptelood en op de achtergrond een zeilschip. De Groote Loots-Mans-Zeespiegel is in de universiteitsbiblitheek te vinden onder nummer 1925G30. Het nieuw Dubbelt Nierper Graed-Boeck bevat ook nog een "Almanach na de Nieuwen Stijl van enige achtereenvolgende jaren als van het jaar 1671 tot 1686, gestelt op de meridiaan deser Stadt Amsterdam." Pieter Rembrantsz van Nierop Het volgende werk dat ik onder ogen kreeg, was een klein boekje met een omslag van perkament dat werd dichtgehouden door twee metalen haakjes die in twee oogjes vielen. Op de titelpagina staat: "Nieuw Nieroper Graed-Boeck, van nieuws overgezien en verbeterd door Pieter Rembrantsz van Nierop, Landt-Meeter, bekleed de plaats van sijn Oom, gedrukt bij Casparus Lootsman, Amsterdam, Anno 1700." Dit boekje is dus een verbeterde heruitgave van een werk van Dirck Rembrantsz van Nierop. Ook Dirck zijn portret staat in deze heruitgave nog afgedrukt en niet de kop van Pieter Rembrantsz. Er schijnt wel een afbeelding van Pieter te bestaan; deze zou in één van de door hem gemaakte almanakken staan afgedrukt, maar zelf heb ik dit portret nog nooit gezien.1 Overigens is dit "Nieuw Nierper Graed-Boeck" een curieus dingetje: het bevat namelijk ook nog een "Eeuwig Duerende Almanach, Nieulykx Oversien en van voorgaande misslagen Gesuyvert." 1 Inmiddels heb ik het portret van Pieter teruggevonden. Zie hiervoor het vorige informatieblad van Historisch Niedorp. De handtekening van Dirck Rembrantsz

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2001 | | pagina 32