-29- Enige boeken van Dirck en Pieter Remforantsz van Nierop in de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek Onlangs bezocht ik de Universiteits bibliotheek van Amsterdam. Op de afdeling kostbare werken heb ik toen een aantal boeken van Dirck Pieter Rembrantsz ingezien. Eén van de eerste werken die ik onder ogen kreeg was de "Groote Loots-Mans-Zeespiegel". In deel I van mijn werk over Dirck Rembrantsz staat op bladzijde 55 aan gegeven dat het boek "Kort Begrijp van de Nieuwe Lichtende Columne ofte Zee-Spiegel" een werk van Dirck Rembrantsz is. Na mijn bezoek aan deze bibliotheek, ben ik nog steeds van mening dat dit werk uit Dirck z'n pen is gevloeid, maar dat de gebroeders Lootsman waarschijnlijk de rechten over deze "Zee Spiegel" later van Dirck hebben gekocht. Het boek heet in 1656 nog "Kort Begrijp van de Nieuwe Lichtende Columne ofte Zee- Spiegel". Abel van der Storck was toen nog de uitgever van Dirck's boek. Wijziging van titel In 1673 is de titel echter al gewijzigd en heet het boek "Kort Begryp van de nieuwe Groote Loots-Mans-Zee-Spiegel." Uitgave en verkoop van dit boek wordt nu verzorgd door Jacob en Casparus Lootsman, boekverkopers op 't water in "De Lootsman." Deze zeespiegel was in de universiteitsbibliotheek echter achter het "Nieuwe Dubbelt Nierper Graed-Boeck"gebonden. Volgens mij vullen beide werken elkaar goed aan en horen ze ook bij elkaar en hebben de gebroeders Lootsman Zee-Spiegel en Graadboek bij elkaar gevoegd en tesamen uitgegeven. "De Groote Lootsmans Zee-Spiegel" heeft de volgende inhoud: Langs en dwars Coursen van de Oostersche, Noortsche en Westersche Schipvaert. Van nieuws vermeerdert ende verbetert door verscheyde ervaren Zeeluyden. Het formaat van het boek is ongeveer tien bij vijftien centimeter. Van Dyrck naar Dirk In 1670 was het "Nieuwe Dubbelt Nierper Graed-Boeck" al aan zijn zevende druk toe en was daarbij "overgesien, verbetert ende vermeerdert met een Tweede Tafel van de Sons Declinatie." Dirck's portret staat op de derde pagina van deze zevende druk. Het is het oudst bekende portret van hem, met rond het medaillon zijn voornaam nog als ZEESPIEGEL, door Jan Smit 23i*;jci}u Van cis j\(Jen\ae LifcHtcrïdé Columne, fj oite' Ui Inhoudend: g Jlaagljden ötncr.S-Co'.irffin ban tic <£>ófrct-; fcljc/ ji isjtafcjjf/ en IScïtcrf.-cïjfii-fcaxcc. Van nieuws vermeerdert ende verbetert, doe: rirfcfccydeervareriZe:-!uj"den. t'A M S T E R D A M 5öf Abri rsader Starsk JSaetlltiChaopcr 3p't 335.K.T; regen oii« JSIailve-iSnigl'. 6. Kort Begrijp van de Nieuwe Lichtend - Spie gel van Dirck Rembrants z inhoudende Lar.ghs en dwers Coursen var. de Cos scha/en Westersche Schip-Vaart Van nieuws vermeerdert ende verbetert docr ve Zee-luvden

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2001 | | pagina 31