Dit laatste stuk klopt vrijwel precies met de totale oppervlakte van de twee percelen genummerd 211 en 216! (16 Geerzen maken ca. 4,56 ha en de oppervlakte van 211 en 216 samen is op de kaart gemeten 4,53 ha. Dat verschil is uiteraard te verwaarlozen). De nieuwe eigenaar komt ook weer uit Enkhuizen en heet Gosewinus Egxken. Een nogal merkwaardige naam die wellicht ontstaan is uit het Duitse Eckstein dat hoeksteen betekent. In de buurt van Antwerpen komen variaties op deze naam voor. Wellicht komt de familie daar vandaan. Een gerede twijfel Het oude panhuis blijkt inmiddels verdwenen. Gesloopt. Maar wat hebben we daar nu uiteindelijk onder te verstaan? Gezien het feit, dat Cornelis Jansz. voortdurend wordt gekenschetst als poorter van Enkhuizen ligt het eigenlijk voor de hand hem maar niet als illegale brouwer in De Kampen te beschouwen. Het lijkt ook een beetje vreemd dat iemand die tot de gezeten burgerij van Enkhuizen behoort, zich schuldig zou maken aan activiteiten op het platte land die geheel tegen de belangen van de steden indruisen. Maar in 't verleden? Heel misschien zou het hier toch om een oude brouwerij kunnen gaan, uit het begin van de 16e eeuw. Uit de tijd dat de Nieuwe - of Noordersloot pas is gegraven. 'Het huis' zou dan de woning van de eigenaar geweest kunnen zijn op zo'n steenworp af stand, met het gezicht op de brouwerij. Gezien de maten van de 'achter' liggende geer zen ligt het in elk geval buiten Huijsmans dijckje en dus buiten het hoge land. Het is mogelijk, dat we op het z.g. 'binnenterrein' met een brouwerij te maken hebben van voor 1531, die alleen om die reden wettelijk mocht blijven bestaan, ondanks de erger nis van de steden. Een kleine brouwerij die aan het eind van de 16e eeuw vast niet meer in werking was. En met nadruk klein, omdat er anders te veel personeelsleden zouden moeten worden gehuisvest en omdat er anders te grote moeilijkheden zouden zijn ontstaan met zowel de steden als de belastingimners en controleurs... Maar twijfel bekruipt me. Af en toe neig ik er toe om toch maar de voorkeur te geven aan een of ander herenhuis dat mogelijk als buitenhuis in gebruik was. Een herenhuis met pannen. Misschien door de brouwers zelf voor de grap T panhuijs genoemd. Het wat slordige schematische schetsje, wat Langendijk naast T panhuijs tekende, zegt ons nauwelijks iets, maar suggereert nou ook niet bepaald een uitzonderlijk bouwwerk. Hoe dan ook: er is hier geen absolute zekerheid te geven. Wellicht komt dat nog eens. En zo niet, dan zal het voor altijd een mysterie blijven. In elk geval is nu wel duidelijk geworden dat zowel het panhuis als het zogenaamde 'kasteelterrein' tot de bezittingen van Cornelis Jansz. brouwer behoorde. Dat staat vast. Bezittingen in 't veld Meester Goswinus Exken koopt voornoemde percelen in december 1649 (ruim een jaar na de vrede met Spanje), en de akte wordt dit keer bezegeld door Herman Hertman van der Woude, de roemruchte schout of officier van de Niedorpercogge die we al vaker zijn tegengekomen. O.a. bij de uitgave van het dagboek van zijn dochter. In 1653 schaft Gosewinus Egxken (de naam wordt nogal eens verschillend gespeld) behalve landerijen ten noorden van de Moerbeek nog een huis, erf en boomgaard aan

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2001 | | pagina 29