Op 28 mei 1590 lijkt alles rond de zogenaamde veertien geerzen eindelijk in kannen en kruiken. Een en ander heeft dan meer dan een jaar genomen. In 1596, komen we Cornelis echter weer tegen als hij alsnog hypotheek neemt op die geerzen aan de banscheiding. Maar nu, tot onze verrassing, ook als brouwer! Jammer genoeg niet van Niedorp - dan waren we er helemaal uit geweest - maar als 'brouwer tot Enchuysen'. Ook daar zal echter zo'n kleine 20 jaar later een eind aan komen. Albert Pietersz. van Twisch In 1615 is Hillegondt Centis, als weduwe van Comelis Jansz. Brouwer van Enchuysen, met haar zwagers bezig om 'het huis' te verkopen, plus 10 geers naast en achter het huis plus nog 15 geers daar weer achter. Dat laatste perceel ligt over de Molensloot, in het noorden grenzend aan de Bonckermolen oftewel de Oosterkamper-molen en in het oosten aan de Nieuwe Sloot. Het huis staat gezien de term 'achter' kennelijk met zijn voorkant naar het noorden en het lijkt er op, dat we het met de aansluitende tien geer zen niet op ons 'binnen- of buitenterrein' moeten zoeken, maar een ietsje zuidelijker in kavel nr. 213 (zie kruisje) en kavel nr. 214. De 10 geerzen, zo'n 2,85 ha, moet men zich voorstellen als beginnend bij de stippel lijn en eindigend bij de Molensloot. De 15 geers, zo'n 4,28 ha., liggen aan de andere kant van de Molensloot. Zo ongeveer de kavels 223 en 224. Zowel de 10 geers als de 15 geers grenzen aan de Noordersloot. De koper is Albert Pietersz. van Twisch uit de Campen. Twisch is de oude naam voor Twisk en dat betekent gewoon 'tussen'. Wellicht omdat Twisk 'tussen' Abbekerk en Opperdoes gelegen is. Maar dit terzijde. De koopakte werd bezegeld door de Schout van de Niedorpercogge, Rijckert van Vollenhove. Een jaar later zou deze adellijke officier in de Nederlands Hervormde kerk begraven worden. Dat zal een bijzonder slim (en later beroemd) zesjarige jongetje, Dirck Rembrantsz., wel niet zijn ontgaan. De indrukwekkende loodzware grafsteen, mooi versierd met helm en meermin, ligt nu al weer jaren naast de toren, in weer en wind. Vergeef me de uitweidingen, maar wat dwarsverbanden verlevendigen de zaak. Mr. Gosewinus Egxken In 1649 wordt door de erfgenamen van Cornelis Jansz. een ander stuk verkocht van 12 geerzen, grenzend aan de Nieuwe Sloot. Met inbegrip van een 'hofstede' met een kooltuintje begrensd door Pieter Huijsmans noord en Huijsmans dijck noordwest. Kijk eens aan, het toenmalige resterende dijkje heeft warempel een naam gekregen. Als we de 12 geerzen omrekenen komen we op 3,42 ha (3 geerzen is een morgen en dat staat hier voor 0,856 ha). Het lijkt er op dat we hier te maken hebben met de voor noemde 'binnen- en buitenterreinen' van het zogenaamde kasteeltje annex een stuk westelijker gelegen land. Hofstede betekent meestal niet meer dan een huiserf of wel een erf waarop eertijds een gebouw stond. Aan een boerderij hoeft niet direct gedacht te worden. Verder worden verkocht 2 perceeltjes groetland (grasland) van ca. 10 geerzen westelijk van het voor gaande en nog 16 geerzen daaromtrent met de Molensloot als zuidgrens. -26-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2001 | | pagina 28