-25- door het gerecht geconfisqueerd. Het betreffende perceel ligt precies in de hoek tussen de Molensloot en de bannegrens van Oude- en Nieuwe Niedorp in De Kampen. Het gaat aanvankelijk om 14 geers (die bij latere meting eigenlijk 17 geerzen blijken te zijn). Dat is omgerekend zo'n 4,8 ha groot, (zie kaartje). Cornelis Jansz. krijgt het perceel in handen maar talmt wat met de afrekening. Pieter Bor, rentmeester van ene jonkheer Gijsbert van Schagen, protesteert. Er zijn enkele akten die op deze zaak betrekking hebben. Terwijl Cornelis hierin wordt genoemd Cornelis Jansz. 'tot Enchuysen' dan wel 'van Enchuysen', komt zijn broer ter sprake als Aeriaen Jansz brouwer! Dit is natuurlijk verrassend. De broer zal gezien zijn (bij)naam in die tijd zeer waarschijnlijk zelf een bierbrouwer zijn. En bierbrouwers komen meestal uit brouwers families! In 1590 komen we Cornelis Jansz. in verschillende akten tegen, o.a. omdat hij hypotheek wil nemen op voornoemd land dat hier nog eens foutief aangeduid wordt als 14 geers in Jan Pilgerims saedt. Met die laatste eigenaardige term bedoelt men dan de nabestaanden van Jan Pilgerim die gezien zijn naam overigens uitstekend in deze velden past. Want deze omgeving wordt niet alleen aangeduid met De Campen of zelfs Westerweg, maar ook wel met 't Cloister. Dat cloister duidt waarschijnlijk op het feit, dat hier zogenaamde Klopjes wonen, leke-zusters die volgens een bepaald reglement leven en de katholieke eredienst, ondanks de heersende en weinig tolerante hervormde opvattingen, enigszins mogelijk maken. Intussen komen we in de akten Cornelis Jansz. als poorter (rechtmatig inwoner) van Enchuysen tegen en zelfs als burgemeester. Er kan dus geen sprake van zijn dat hij hier in Nierop woont. Rmgsloot (nuRaaksmaatweg) De percelen rond 't panhuis westelijk van de Nieuwe Sloot.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2001 | | pagina 27