-24- De benodigde granen zouden vlakbij op de akkers kunnen groeien, al moesten die nog wel gemalen worden. Bleef alleen nog de hop over die waarschijnlijk van ver moest worden aangevoerd. De meeste hop kwam uit het Noord-Brabantse waar ook nog veel huisbrouwerijtjes aanwezig waren die alleen voor de eigen familie heetten te produ ceren. We noemen de omgeving van Heusden. Het ligt nogal voor de hand dat enkele dorpsbrouwerijen in de buurt van Waalwijk - die ondanks alle protesten toch lang zijn blijven bestaan - hun hop ook daar vandaan haalden. Maar het is mogelijk dat men aan de Noordersloot de voorkeur zou geven aan hop uit Drenthe (b.v. Peize of Groningen (Westerwolde). Ook hier kon Kolhorn dan mooi als invoerhaven dienen. Een brouwer Laten we nu eens in de archieven speuren of we de eigenaars kunnen terugvinden die T panhuijs in bezit hadden. Een van de eersten die we in de oude rechterlijke archieven tegenkomen is Cornelis Jansz. van Enchuysen die in het jaar 1589 een vordering heeft lopen op jonkheer Floris Tserclaes voor zo'n 800 karolus guldens en mee mag bieden op diens land in de buurt van het panhuijs. Hij is zeker niet de enige schuldeiser en daarom is het land Een deel van de kaart van Langendijk uit 1611. Behalve T panhuijs is het dijkje afgebeeld tot bijna aan de Westercampermolen. Vóór de bepolderingen was de situatie natuurlijk anders. Het meertje 'den oude dijck' is hier opgenomen in het boezemwater en dankt zeer waarschijnlijk zijn naam aan een noordelijker onderdeel van ons dijkje.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2001 | | pagina 26