Van Panhuis tot Torenhuis Een terugblik op een buitengewoon perceel in De Kampen Deel 1 Het geheim van het panhuis De torenwurf Er wordt wel eens beweerd dat er een soort kasteeltje zou hebben gestaan in de Kam pen, ergens aan de vroegere Nieuwe - of Noordersloot, daar waar nu de Valbrugweg loopt. En dat de laatste restanten bij de grote verkaveling in het jaar 1970 rigoureus en met weinig achting voor het verleden zouden zijn ondergeschoffeld en aan de vergetel heid prijsgegeven. Het zou dan gaan om een deel van de voormalige slotgracht en de daarbinnen gelegen overblijfselen van funderingen, putten, kelders of wat dies meer zij. Archeologen zijn er niet bij geroepen. Men vond het kennelijk niet de moeite waard. Laten we eens kijken of we middels de archieven en wat oud kaartmateriaal wat meer zicht kunnen krijgen op deze plek die volgens oude bewoners van 't Veld en De Kam pen nog heel lang de 'Torenwurf werd genoemd. Zo'n veldnaam is op zichzelf al intrigerend en vraagt om nader onderzoek. Hieronder een kadasterkaartje uit de grote Atlas van de gemeente Nieuwe Niedorp van 1819. Ten westen van de Nieuwe Sloot zijn twee overblijfselen van de zogenaamde slotgracht nog opvallend aanwezig met op het 'binnenterrein' een rechthoekig bouw werk en op het aangrenzende 'buitenterrein' een wat kleiner rechthoekig bouwsel. Van belangrijke in- of uitspringende delen blijkt geen sprake. Die waren op deze kadasterkaart anders zeker aangegeven. Door vergelijking van kaarten uit verschillende perioden zijn de maten van de toen malige gebouwen en terreinen nog vrij nauwkeurig na te rekenen. Dat is iets waarmee we alvast kunnen beginnen. Het zal ons allicht iets zeggen. De mythe gemeten De maten van het grootste gebouw blij ken ongeveer 18 bij 1414 meter en van het kleinste ongeveer 16 bij 13 meter. (Ter vergelijking: het piepkleine middel eeuwse kasteeltje de Middelburg aan de Munnikenweg bij Oudorp mat al 20 bij 20). De breedte van de z.g. gracht is ca. 10 meter en aan de zuidelijke kant zelfs 12 a 13 meter. Het terrein binnen de grachten beslaat zo'n 90 bij 40 meter. Als we veronderstellen dat het noordelijke deel van de gracht is gedempt, eertijds misschien 80 bij 40. -21- Het gedeeltelijk nog omgrachte perceel in 1819

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2001 | | pagina 23