Nanne Davidson voer met, naar ik meen, een 30-tonnertje genaamd Alfa, wekelijks op Amsterdam. Zijn assistenten waren beurtelings Cor Blokker en Jan van Wielen. Zijn thuishaven was bijna tegenover de school en een enkele keer mocht er wel eens een schooljongen mee. Eens mocht ik ook mee. Een belevenis die ik nooit zal vergeten. Je sliep in de hondenkooi in de geur van dieselolie die uit de machinekamer kwam en die zelfs in de kajuit was te ruiken. Het varen over het wijdse Alkmaardermeer met de monotoon stampende motor, langs de houten gevels van de Zaan en vervolgens het aanleggen bij het Rokin, waren voor mij imponerend. Schipper Davidson nam me 's avonds zelfs mee naar de bioscoop. Mijn allereerste bezoek aan een bioscoop. Ik herinner me nog fragmenten uit de film! Bij Bier (Bottelarijen) wordt A. Sanders, Hoogzijde 69 genoemd. Dries bracht zijn houten biervaatjes met een T-Ford vrachtwagentje naar zijn afnemers. Onder Bloemen vinden we slechts P. Dekker, Winkelerweg 6. Tel. 21. Onder Boeken (Handel) zien we de jarenlang bestaand hebbende zaak van Gebr. Groot op C39. En zelfs wordt nog een Uitgeverij Bevrijding aan de Winkelerweg genoemd, zonder nadere aanduiding. Bij Boter, Kaas, Melk en Eieren zien we Chr. Berg, Oude weg 67. Chris had er zelf een paar koetjes bij die hij met zijn melkhandel exploiteerde. J. Kater was gevestigd op C52. Tel. 30. Nadien is Jan verhuisd naar een ander adres aan de Dorpsstraat. Ook Sj. v.d. Wal, maar die was volgens mij alleen maar melkrijder voor CZ. Lutjewinkel. Dan staat er nog een M. de Wit op hetzelfde adres als Kater. Waarschijnlijk in de overgangsperiode. Brandstoffen. Je had D. Kaay op D32 (boerderij hoek Westerweg-Dorpsstraat), die voor de Coöp. Vereniging "De Tijdgeest" uit Winkel werkte. Dan waren er nog J. de Jong, Langereis 54, Aris Stapel op 108 en P. Takken Azn., 't Veld 51. Café's. Ondanks dat het niet zo'n florissante tijd was werd er in Nierup kennelijk heel wat afgezopen. Er waren wel acht kroegen. Het waren J. Berkhout op Cl2, S.G. Booy op Terdiek 5, dat was café "De dorstige Landman", nu de woning van Hark Bood, P.A. Botman, Ooievaarsweg 1, nu een notariskantoor, dan Café "De Roode Eenhoorn", op C72, met als uitbater Hendrik Kossen en Café "Prins Maurits", Dorpsstraat 23. Tel.3, waarvan in die dagen Jacob Gelder de eigenaar was, Joh. V.d. Molen, Moerbeek 17, waar zijn vrouw Marijtje de dienst uitmaakte en G. Modder aan de Langereis 31, op de hoek met de Oude Weg, gedreven door Siemen Modder. Het was een sluimerend café want Siemen, bijgenaamd "Siemen Prut" had andere bezigheden. Hij stond ook ingeschreven als schilder en als vrachtrijder. Met dit laatste beroep was hij het meeste bezig en dan bedoel ik met het rijden van vee van en naar de markten Schagen en Purmerend. Tegenover Siemen, op de andere hoek van de Oude Weg, onder Langereis 33, was het café "Het Witte Paard" van G. Warnaar. Het was nog een café met zand op de vloer, waar één maal per jaar kermis werd gehouden. Het bezat nog een soort "vierkant" waar hooi werd opgeslagen. Met kermis werd daar een biervat aangeslagen, getapt en vandaar aangereikt aan de "bar". Ook stond er nog een biljart in waar om consumptiekaartjes werd gebiljart. Dat kon ook bij Booy in de "Dorstige Landman". Ik herinner me dat het dan blauw van de rook was in die kleine café's. Het kon er ook warm toegaan, wat Freek Moeijes, de boer tegenover de "Dorstige Landman" het

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2001 | | pagina 19