Deel 2 -15- De nering van de Niedorpen in de jaren 1936/37 Ik besloot mijn vorig artikel over Oude Niedorp. geplaatst in nr. 34 (mei 2000), met de woorden dat Nieuwe Niedorp behalve de veeboeren en andere agrariërs, een groter bestand aan ambachtslieden en dienstverleners had die met hard werken de kost verdienden. Dus nu een vervolg uit het "Handelsadresboek voor Noord-Holland boven 't Y" van de Kamer van Koophandel uit de jaren 1936/37 over Nieuwe Niedorp. Zoals ik ook in het vorige artikel schreef kan het voorkomen dat enkelen uit die jaren niet vermeld worden. Dit, door het niet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel, of door fouten in het adresboek. Want wat dacht u van de vermelding van P. Strijder als Gem. Architect en ene Joh. Scheltema als kleermaker aan de Laagzijde 36, terwijl Jo Scheltis aan de Dorpsstraat niet voorkomt? Of heeft Piet Strijder, de toenmalige politieambtenaar, soms het cachot van het gemeentehuis getekend? Over het dorp Nieuwe Niedorp werd ik bijgestaan door wederom een oude dame, namelijk Thea Biesheuvel - van Herwerden, die door haar hoge leeftijd ook nog het een en ander uit het dorp wist uit die tijd. Het gemeentebestuur bestond toen uit: Burgemeester P. Fluister. Tel. 28. P. Haringhuizen Jr., secretaris, met de wethouders W. Leegwater uit 't Veld en D. Wit Czn. van de Wateringskant. Fluister was bij mijn weten geen slechte burgemeester, doch helaas wedde hij tijdens de oorlog 40/45 op het verkeerde paard. Ons dorp had toen nog een echte fabriek, namelijk de gasfabriek met als directeur IJ. Meijer. Onder Waterschappen vinden we bij Banne (daar werd je heus niet in de ban gedaan!) als voorzitter J. Stammes en als secretaris/penningmeester J.B. Wilken. Onder Niedorper polder wordt weer J. Stammes genoemd als voorzitter, nu met S.G. Wit als secretaris/penningmeester. Jan Stammes reed als echte herenboer in een Essex luxe auto statig over 's heren wegen. Ik probeer nu de alfabetische volgorde van het boek aan te houden en kom dan bij Aankoopvereenigingen. Hier staat de Coöp. Landbouwers-aankoopvereen. annex malerij "De Toekomst", Wijk D 6a. Tel. 9. Waarom hier Wijk D genoemd wordt is mij een raadsel omdat het mijns inziens toch de Schulpweg was. Onder Aannemers staan vermeld J. Faust, Laagzijde 59. Tel. 24, Jb. De Graaf, Moerbeek 15 en de Gebroeders De Heer, Dorpsstraat 73. door Jaap Blokker

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2001 | | pagina 17