-13- Coöperatie "De Tijdgeest" uit Winkel wilde graag aan de fancy-fair meewerken mits aan de inrichting van haar stand het coöperatieve cachet mocht worden gegeven. Dit werd door het bestuur toegestaan. Er werd gratis HAKA-koffie, thee en limonade voor verkoop in de theetuin beschikbaar gesteld. Ook richtte de coöperatie een balwerptent in, waarvoor zij alle te winnen prijzen beschikbaar stelde. Dit betrof flessen limonade, potten jam, pakjes koffie en thee, busjes leverpastei enz. enz. Wie niets raak gooide ontving als troostprijs een reep HAKA- chocolade. Om "Het Witte Kruis" te steunen in haar doelstellingen werden de benodigde gebakjes tegen de prijs van drie cent per stuk geleverd. De gebakjes waren kennelijk zeer gewild bij de bezoekers want er werden er 977 stuks van verkocht. „DE TIJDGEEST v j/ r5 Se- E A sx A. c <éy% f 3 3 ZtA 4 J O A oAZw Ay/#. J J. C-< A 3 Op zaterdagmiddag maakte Winkels Harmonie een muzikale rondgang door het dorp, evenals zondagmiddag bij de optocht van 125 kinderen die aan de ballonnenwedstrijd deelnamen. Maandagm iddag was er bal masqué voor de jeugd t/m 14 jaar. Hieraan namen 32 kinderen deel. Coöperatieve Broodbakker^ ea Verbruiksvereeniging te WINKEL Telefoon latere. No. 12 Postcheque en Giro-anauaer 24858 -ïi C Xj. 6 Q De rekening van "De Tijdgeest".

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2001 | | pagina 15