Water en electriciteit Daar er in het marktgebouw geen waterleiding aanwezig was, zegde het Provinciaal Waterleidingbedrijf toe voor de aanleg daarvan vanaf de hoofdbuis in de Dorpsstraat zorg te dragen. Om het marktgebouw, tenten en het terrein electrisch te kunnen verlichten kwam meer kijken. Hoewel omringende dorpen al op het electriciteitsnet waren aangesloten, moesten Winkel en Nieuwe Niedorp dit nog ontberen. Beide gemeenten hadden in 1913 voor gezamenlijke rekening aan de Nieuwe Niedorperweg een gasfabriek laten bouwen, waarop via een buizenstelsel de meeste woningen waren aangesloten. Aanleg van het electriciteitsnet werd gezien als concurrentie voor de gasfabriek en werd daarom niet toegestaan. Het P.E.N. was genegen om als propaganda stunt de tentoonstelling van electrisch licht te voorzien tegen vergoeding van arbeidsloon en stroomverbruik a 0,10 per kilowattuur. Winkel stemde hier direct mee in maar Nieuwe Niedorp had er weinig mee op en wilde in eerste instantie niet meewerken. Dit hield in dat de verlichtings-stunt niet door kon gaan want dergelijke besluiten moesten éénstemmig worden genomen. Uiteindelijk ging Nieuwe Niedorp toch overstag en kon er een tijdelijke bovengrondse leiding worden aangelegd naar het feestterrein. Het gasbedrijf werd er eveneens bij betrokken en besloot een expositie in te richten waar tijdens de tentoonstellingsdagen het gebruik van gas voor allerlei doeleinden getoond en aanbevolen zou worden. I Aanwezige bedrijven en instellingen Zoals reeds werd opgemerkt, werd het hele gebeuren groots opgezet. Er waren onder meer stands aanwezig van de Malariabestrijding, van de Ontsmettingsinrichting bij ziekten te Alkmaar en een stand van de Keuringsdienst van Waren te Alkmaar. De gemeentelijke gasfabriek was vertegenwoordigd met onder andere kookdemonstraties op gasfornuizen. De zuivelfabriek "Westffiesland" uit Lutjewinkel liet zien dat natuurboter niet te vervangen was, terwijl de firma C. Keg uit Zaandam een stand had ingericht met koffie, thee, meel- en rijstproducten. Er waren veel vermakelijkheden aanwezig, zoals het Rad van Avontuur, de Vrolijke Keuken, een Electrisch Doolhof, een Spijkerblok, Raden naar de naam van een pop, enz., enz. KOOK - DEMONSTRATIE GASFORNUIZEN -12- MET IN HET MARKTGEBOUW TE WINKEL. Zaterdag 29 en Zondag 30 Mei '26, L.S. De Commissie van Beheer over de Gasfabriek der Gemeenten Winkel en N. Niedorp noodigt U beleefd uit tot. bijwoning van deze Demon stratie, waar U getoond zal worden de meest zuinige manier om op Gas te koken. Verder zullen er eenige 1ste klasse fabrikaat GASTOESTELLEN ter bezichtiging aanwezig zijn, aiscomforen, fornuizen, strijkijzers, ovens, bad met geyser, gaskachels enz.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2001 | | pagina 14