50-jvig Bettaa dir MMini HEI m .HET WITTE KEOIS" 29, 30 u 31 Mei u.s„ Id het Marktgehouw en 2 groote aangebonwde Tenten te WINKEL i bijzondere electrlsche verlichting iet kleureffecten. FEESTMARKT. Gmu %"i^4TiükoMr?°"s° Tijdens een ledenvergadering in februari 1926 besloot men dat de afdeling ernaar zou streven tot de oprichting van een wijkgebouw te komen. Allereerst diende er een grondkapitaal te worden verkregen middels een in te stellen fonds. Om dit te kunnen bereiken werd er besloten op 29, 30 en 31 mei 1926 op feestelijke wijze het 50-jarig bestaan van de afdeling Winkel van Het Witte Kruis te vieren. Het feest werd voor dorpse begrippen groots opgezet. TW.NTnnNr.QTl?r.r.TXrn t»I van Verplegingsartlkelen. Iniendlngen van het Hoofd- J. UiiN X Uvll X uLliili u bestaar Witte Kruis, Keuringsdienst van Waren te Alkmaar, "R A T..M A SOTU voor rolwassenén en kinderen. Costnums verkrijgbaar bif K. KASTEN te OAJj Winkel, Agent van fa. Ridderikhoff en Co. te Hoorn. Als locatie voor de feestelijkheden kwam het marktgebouw in aanmerking. Omdat deze ruimte te klein zou zijn om alle attracties met tentoonstellingsruimte voor firma's en instellingen te kunnen plaatsen, verrezen er op het marktterrein nog twee grote tenten van respectievelijk 28x8 meter en 21x6 meter. Eén van deze tenten werd ingericht voor de vermakelijkheden en het dansen. Daartoe werden van de plaatselijke caféhouders Laan en De Bruijn de losse dansvloeren van de kolfbanen gehuurd, evenals 200 stoelen. Ook caféhouder K. Zeeman uit Lutjewinkel zorgde voor 50 stoelen a 5 cent aan huur per dag. Voor het noodzakelijke timmerwerk, als het maken van een tijdelijke stevige houten vloer waarop de losse bestaande dansvloeren gelegd konden worden, het maken van een muzikantenstelling en het opbouwen van een theetuin in het marktgebouw, konden de plaatselijke timmerlieden inschrijven. H. FIJNHEER Aannemer van deze werken werd H. Fijnheer voor 105,--. -11- Ontsznettingsinrichting aldaar en Commissie voor de Malariabestrijding. DEMONSTRATIES van de Gem. Gasfabriek te Nieuwe Niedorp. SHOWROOMbaden, gelsecs, etc. BAK- en BRAADPROEVBN. HET COMITÉ. In de "Schager Courant" van 1926 werd op vijf verschillende dagen bovenstaande advertentie geplaatst a 8,93. TIMMERMAN EN AANNEMER WINKEL

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2001 | | pagina 13