WINKEL 29, 30 en 31 Mei 1926. FANCY-FAIR: ÏSïïïïïr" -0" "SSifiZ. Het 50-jarig bestaan van Het Witte Kruis, afdeling Winkel Feestelijke herdenking van het 50-jarig bestaan der afdee- ling Winkel van de N.-H. Vereeniging „Het Witte Kruis", Jazz-Band onder leiding van den heer A. der Kinderen te Hoorn. Balletmeester de heer A. HOLTEN Jr. aktes*. Openstelling zondag 30 3 zomertijd. -10- in het Marktgebouw aldaar en 2 groote aangebouwde tenten. Alles schitterend electrisch verlicht door het P. E N. met bijzondere kleureffecten. T*>« li r»n van van verplegingsartikelen; voorts inzendio- X tEllLL/LlIloLClllIiy gen van het Hoofdbestuur van het Witte Kruis, van den Keuringsdienst van Waren te Alkmaar, de Ontsmettingsinrichting aldaar, de Commissie voor de Malariabestrijding etc. "Ral MacmuJ voor •dode**11 1111 de fieaseeni® en OCU-IVICS®4Ue volwassenen ook buiten Winkel. Welwillende medewerking van „Winkels Harmonie" tijdens het geheels feest. Doorloopende openstelling van den grooten spiegelgladden dansvloer, in expresselijk daarvoor opgeslagen tent. Luchtballonwedstrijd voor Kinderen. Demonstratie van de gemeenschappelijke Gasfabriek te KL Niedorp bak- en brnadproeven. SHOW-ROOMBaden. Geysers ens. Loten der bij Kon. besl. dd. 24 April 1926, No. 42 goedgekeurde verloting alom verkrijgbaar 25 cent per lot. 2500 loten. Zaterdag 29 Mei, 's namiddags 6 uur j Maandag 31 2 EMTRÉE i Zaterdag en Zondag i 1 ct, indut, plaatselijke belasting. Maandag 2 uur 25 ct.. 's avonds 8 uur 50 ct. Aanvang luchtballonwedstrijd voor kinderen Zondagmiddag 2 uurkaarten voor deelname a 15 ct. verkrijgbaar bij den heer W. KEETMAN Jr. te Winkel. Aanvang Bal-Masqué voor kinderen tot en met H jaar Maandagmiddag 2 uur. voor volwassenen Maandagavond 8 uur. Rijwielstalling in het achtergedeelte van het gebouw. De netto Ópbrengst strekt tot oormlng oan een fonds tot aankoop of stichting oan een magazijn ooor de afdeeling Winkel n. h. Witte Kruis. Drukkerij "Westfriesland" uit Hoorn leverde in 1926 1500 strooibiljetten voor een bedrag van 12,50

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2001 | | pagina 12