IJshuis In september 1912 besloot men een z.g. ijshuis te stichten. Het gebouwtje dat in Winkel aan de Dorpsstraat verrees, had binnenmuren van beton en was aan de buitenkant betimmerd met hout. Het dak was met pannen gedekt met daaronder riet. Het deed dienst voor opslag van natuurijs dat tijdens een winterperiode in blokken gezaagd uit de sloten werd gehaald. Het ijs kon worden gebruikt bij ziektegevallen waarvoor de geneesheer ijscompressen voorschreef. Het ijshuis bleek helaas niet goed gebouwd te zijn en voldeed dan ook niet aan de verwachtingen omdat men er in de zomer niets aan had. In het vervolg werden de nodig zijnde ijsstaven door tussenkomst van slager Van Stipriaan geregeld. Het ijshuis werd in 1919 verkocht. Badinrichting Tijdens een vergadering in 1925 kwam de stichting van een badhuis al ter sprake. Het duurde echter nog tot 30 september 1950 aleer er voor rekening van de gemeente Winkel een douche-inrichting kon worden geopend in het Tehuis voor Ouden van Dagen aan de Bosstraat. De exploitatie ervan werd verzorgd door de afdeling van Het Witte Kruis. De tarieven per bad bedroegen 15 cent voor kinderen t/m 14 jaar en 20 cent voor personen ouder dan 14 jaar. Bij de verkoop van het voormalige Tehuis aan de heer P.Oud in 1961, bleef de douche-inrichting in het gebouw gevestigd. Na 1960 nam het aantal baden sterk af door een toename van het aantal douches in de particuliere woningen. Per 1 januari 1964 werd de douche-inrichting in het pand van de heer Oud wegens een sterk teruglopend gebruik opgeheven. Wijkverpleging Aangezien er vrij veel zieken in Winkel bleken te zijn die onvoldoende verzorgd konden worden, overwoog men in 1919 voor rekening van Het Witte Kruis een wijkverpleegster aan te gaan stellen. Na onderzoek en berekeningen werd echter al spoedig duidelijk dat dit voornemen financieel niet haalbaar zou zijn voor de afdeling. Een daarna gedaan verzoek aan de gemeenteraad om voor rekening van de gemeente een wijkverpleegster aan te stellen had succes; de raad stemde er mee in. Benoemd werd zuster Adolf uit Heiloo op een jaarsalaris van 1200,--. Met ingang van 1 september 1952 kwam de wijkverpleging in handen van Het Witte Kruis. Oproep aan onze donateurs Voor de beschrijving van de vereniging "Het Witte Kruis" hadden we graag gebruik gemaakt van bronnen als notulenboeken e.d. Mogelijk zijn deze bewaard gebleven en ergens opgeslagen. Ook van andere inmiddels opgeheven verenigingen zijn misschien nog archieven of gedeelten hiervan aanwezig. Mocht iemand van het bestaan van dit soort bescheiden op de hoogte zijn laat het dan weten aan Aat Wit, Dorpsstraat 205,1733 AJ Nieuwe Niedorp, tel. 0226 411213 De stichting Historisch Niedorp wil zich ervoor inzetten dat dit soort gegevens bewaard blijft en in bewaring wordt gegeven bij het Regio Archief te Alkmaar. Daar kunnen de gegevens beter worden opgeslagen en altijd worden ingezien.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2001 | | pagina 11