Begraven en begraafplaatsen Over dit onderwerp zijn in de loop der jaren meerdere boeken geschreven waarin zowel het begraven als datgene wat er verband mee houdt, veelal uitvoerig wordt belicht. Onderstaand artikel richt zich er in hoofdzaak op hoe één en ander zich vanuit het verleden in onze omgeving heeft ontwikkeld. In combinatie met beknopte algemene landelijke gegevens wordt een indruk gegeven hoe het begraven in de kerken en op het kerkhof in de voormalige gemeentes Barsingerhorn, Nieuwe Niedorp, Oude Niedorp en Winkel is verlopen. Deze voormalige gemeentes zijn in 1970 en 1990 samen gevoegd tot de huidige gemeente Niedorp met in het jaar 2000 zeven begraafplaatsen. Het begrafeniswezen heeft in alle eeuwen en in alle culturen, waar ook ter wereld, een dominerende rol gespeeld in het leven van de mens. Iedere godsdienst was of is gericht op het leven van de mens na de dood. Een begraafplaats uit de vroege middeleeuwen De oudst bekende begraafplaats in Niedorp treffen we thans aan als een agrarisch perceel dat is gelegen in de vroegere Westerkampenpolder ten noordoosten van Zijdewind. In de ligger der landerijen uit 1683-1860, wordt het perceel aangeduid onder de naam Het Kerkhoff. Het was bij ingewijden bekend dat daar wel eens beenderen werden aangetroffen, maar het juiste van de zaak bleef in nevelen gehuld. Tot er in 1983 door enkele vrijwilligers van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, mede dankzij een bedrijf uit Winkel dat gedurende meerdere dagen een graafmachine ter beschikking stelde, een onderzoek kon worden uitgevoerd. Na het trekken van enkele sleuven in de grond werden 165 skeletten aangetroffen. Dankzij dit onderzoek kon worden vastgesteld dat er op het vergeten kerkhof in een ver verleden ongeveer 2000 personen waren begraven. Dit kerkhof zal waarschijnlijk vanaf het begin van de tiende eeuw tot in de dertiende of veertiende eeuw als begraafplaats in gebruik zijn geweest. De doden zijn in die tijd zonder kist en volgens christelijke traditie begraven. Zij liggen met de voeten naar het oosten en de schedel naar het westen gekeerd, zodat ze op de dag der wederopstanding de komst van christus in het oosten tegemoet kunnen zien. Reeds bewoning omstreeks het jaar negenhonderd Aan de rand van het grafVeld bevond zich onder de skeletten een huisplaats die gedateerd kon worden in de negende eeuw. Het huis is toen door brand verwoest, alle potten en kruiken alsmede de klei waarmee de gevlochten wanden waren dichtgesmeerd, werden in kleine zwartgeblakerde fragmenten gevonden. Afgaande op meerdere in de omgeving gevonden scherven uit dezelfde periode, mogen we aannemen dat er in wijdere omtrek van de begraafplaats vanaf de negende eeuw reeds bewoning is geweest. door Aat Wit. (Uit: De geschiedenis van de laatste eer in Nederland, door H.L. Kok)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2001 | | pagina 3