T orenbeklimming Op 22 april j.1. had "Historisch Niedorp" met medewerking van het gemeentebestuur een voorjaarsbeklimming van de kerktoren aan de Dorpsstraat in Nieuwe Niedorp georganiseerd. In tegenstelling met de vorige beklimming waren de de bomen nu nog niet in blad. Wat door sommigen als prettig werd ervaren vanwege een ruimer zicht op gebouwen enz. Gedurende een drietal uren heeft een zestigtal personen van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Gezien de positieve reacties die we mochten vernemen zal dit initiatief nog wel eens worden herhaald. Elisabeth van der Woude Memorije van 't geen bij mijn tijt is voorgevallen De presentatie van het door Kim Isolde Muller geschreven boek vond plaats op 17 maart 2001 in de Roode Eenhoorn te Nieuwe Niedorp, het dorp waar Elisabeth in 1657 werd geboren. In het boek is het volledige handschrift van Elisabeth van der Woude opgenomen met de beschrijving van haar reis naar West-Indië. Bovendien bevat het boek veel aanvullende gegevens en verklaringen, illustraties en een uitklapkaart. Het is verkrijgbaar bij Boekhandel Julius te Nieuwe Niedorp of bij Stichting Terra Incognita, Postbus 3258, 1001 AB Amsterdam. De prijs bedraagt 29,50. Doel van de Stichting Historisch Niedorp: Het behoud van historische bouwwerken in Niedorp, het karakteristieke dorpsbeeld van Nieuwe Niedorp in het bijzonder, alsmede het bevorderen van kennis en belangstelling betreffende het verleden van dorpen en buurtschappen die de gemeente Niedorp vormen. Bestuursleden Stichting Historisch Niedorp: Voorzitter: A. Wit, Dorpsstraat 205, 1733 AJ Nieuwe Niedorp. Secretaris: J. van Beek, Dorpsstraat 40, 1733 AN Nieuwe Niedorp. Penningmeester: E. Kuiper, Dorpsstraat 199, 1733 AJ Nieuwe Niedorp. Leden: M. Aalbregtse, Westerweg 14, Nieuwe Niedorp. J. Keuken, Zwagermanstraat 2, Nieuwe Niedorp. J. Kuiper-Wetsteen, Terdiekerweg 1, Nieuwe Niedorp. J. Smit, Burgemeester Kosterstraat 16, Winkel. Telefoonnummers: secretaris 0226 413392 penningmeester 0226 411226 voorzitter 0226 411213

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2001 | | pagina 35