i -32- Bestuursverandering. Op 12 april j.1. heeft ons bestuur in een gezellig samenzijn afscheid genomen van penningmeester Cor Wiedijk. Vanaf de oprichting in mei 1982 heeft Cor gedurende 19 jaar de financiën van de Stichting Historisch Niedorp naar volle tevredenheid beheerd. Ondanks de lage contributie van 10,-- per jaar konden er, mede door zijn weloverwogen financieel beheer, veel zaken gerealiseerd worden in het belang en tot behoud van ons historisch erfgoed. Al in 1979 behoorde Cor tot de initiatiefnemers die zich beijverden voor het behoud van het schutsluisje bij de Oosterweg in Nieuwe Niedorp. Er kon toen voorkomen worden dat het sluisje uit 1685 zou worden gedempt. Het werd in volle glorie gerestaureerd. Met het bereiken van de tachtigjarige leeftijd achtte hij de tijd gekomen om afscheid van het bestuur te nemen en de kas aan zijn opvolger over te dragen. Vanaf deze plaats bedanken wij Cor nogmaals voor zijn penningmeesterschap en inzet voor de Stichting Historisch Niedorp. Een nieuwe penningmeester. Het vinden van een opvolger als penningmeester die over voldoende kennis van zaken beschikt voor deze functie, bleek geen gemakkelijke opgave te zijn. Zowel in Winkel als in Nieuwe Niedorp zijn er enkele mensen benaderd met de vraag of zij bereid waren deze taak op zich te nemen, maar helaas mocht dit aanvankelijk niet gelukken. Wij kregen namelijk te horen waar meerdere verenigingen tegenwoordig mee hebben te maken: "Helaas, ik zou wel willen maar kan onmogelijk voldoende tijd vrij maken vanwege mijn werk, andere verplichtingen, hobby's, dus kan dit er niet meer bij." Tijdens een gesprek tussen de voorzitter en zijn buurman Bert Kuiper over hoe moeilijk het was om iemand te kunnen vinden voor de vacante bestuursfunctie gaf deze te kennen de functie van penningmeester wel op zich te willen nemen. Gezien eerdere bestuurservaringen van Bert zijn wij ervan overtuigd dat we met hem een goed bestuurder voor "Historisch Niedorp" hebben gevonden. Reactie op het gedicht over Winkel. Naar aanleiding van dit gedicht, geplaatst in ons blad van november 2000, mochten we nadere informatie ontvangen van mevrouw Alie Dekker uit Winkel. Volgens mevrouw Dekker is het gedicht in vroeger jaren gemaakt door bakker Klaas de Vries die aan de Dorpsstraat op nr. 103 in Winkel een bakkerij had. Aan de voorgevel hing toen een uithangbord met de tekst "Den gezonden apotheek." De laatste bakker in dit pand was J.P. Franzen. Overigens maakte de naaste familie van bakker De Vries zich zorgen dat de bewoners van het Westend in Winkel zich zouden storen aan het laatste gedeelte van het gedicht dat luidt: Winkels kerk staat in het Oost. Dat geeft voor het Westen troost. Uit het Oosten kwamen Wijzen en de zon gaat dagelijks rijzen. Uit het Oosten komt het licht, waar de duisternis voor zwicht.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2001 | | pagina 34