-31- Vooral in de noordelijke provincies waren er vroeger nogal wat met rechte of golvende stralen vanuit het midden, lijkend op zonnestralen. Traditie speelde natuurlijk mee. De jaartallen die men af en toe op de klokken aantreft zeggen weinig of niets over de bouw van de toren of het aanbrengen van de klok. Doorgaans betreft het een of ander restauratiejaar. Over de kleuren valt ook nogal wat te zeggen. Deze zijn vaak verre van oorspronkelijk. Mode en persoonlijke smaak hebben duidelijk hun sporen achtergelaten. Zo zie je bij voorbeeld in een stad als Enkhuizen dat het rood in het midden van de diverse wijzer platen overheerst. In Lambertschaag is een mooi gekleurd exemplaar te bewonderen met nogal afwijkende cijfers. De klok van het oude gemeentehuis van Barsingerhorn is in onze gemeente het meest schilderachtige. Het middendeel is donker, de Romeinse cijfers staan in een witte ring en daarbuiten zijn de hoeken in rood uitgevoerd. Ook aan de wijzers is bijzonder veel zorg besteed. Over de witte cijferring schrijft Roosegaarde Bisschop dat deze op diverse torens nogal eens is verdwenen om plaats te ma ken voor een zwarte ondergrond met gouden cijfers en hij vervolgt met de volgende opmerkingen: 'Slechts op het Noord-Hollandse platteland werd de witte cijferzone in het begin van deze (20e) eeuw nog bij een groepje wijzerborden aangetroffen (raadhuis te Barsin gerhorn en kerken te Haringhuizen, Oost-Graftdijk, West-Graftdijk, Schoorl en Krommeniedijk. Dit be rustte ongetwijfeld op een traditie van hoge ouderdom. Helaas heeft men de wijzerplaten der drie laatstgenoemde kerken sindsdien reeds zwart geschilderd, zodat voor het algeheel uitsterven van deze regionale eigenaardigheid moet worden gevreesd. Wie zijn blikken op de toren van Haringhuizen richt zal moeten toe geven dat zijn vrees gerechtvaar digd was. Ook daar is het zwart met gouden cijfers geworden (wat overigens best aardig staat). De situatie in Oost-Graftdijk heb ik nog niet bekeken en laat ik verder aan de belangstellende lezers over. Dat horen we vast nog wel eens.. De klok op het Barsingerhorner raadhuis

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2001 | | pagina 33