-14- uit Alkmaar, de uitgever-verkoper van bijgevoegd almanakportretje behoorde ook tot de uitgeslotenen. Van Trier richtte zich vervolgens tot Pieter Rembrantsz, net als trouwens veel andere uitgesloten collega's. De eerste tien jaar na Dircks dood maakte Pieter dus berekeningen voor almanakken zonder privilege, wat zijn oom Dirck trouwens zijn leven lang had gedaan. Dirck behoefde zich niet te beschermen met een privilege. Zijn gezag aangaande de tijdsbepaling was zo enorm groot dat hij geen privilege nodig had, de almanakkenverkopers kwamen automatisch bij hem terecht. Dirck had geen privilege nodig, maar na zijn dood werd dat anders, zoals we hebben gezien. Dirck en Pieter Rembrantsz van Nierop Hun relatie met de populaire almanakproduktie in de 1T en de 18e eeuw. Jeroen Salinan heeft onlangs een studie laten verschijnen getiteld drukwerk in de Gouden Eeuw, de Almanak als lectuur en handelswaarHierin kunnen we lezen dat de twee niedorpers Dirck en Pieter Rembrantsz van Nierop, hun stempel jarenlang op de hollandse almanakproduktie hebben gedrukt. Jan Smit, Winkel.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2001 | | pagina 16