-13- Andere naam In eerste instantie heette Pieter voluit Pieter Cornelis(z) Oomes. Waarschijnlijk zal hij zijn achternaam gewijzigd hebben om financieel gewin. Immers de naam Oomes zie niemand iets, echter de naam Rembrantsz van Nierop des te meer. Dirck Rembrantsz van Nierop was in de 17e eeuw een begrip. Er werd met ontzag over hem gesproken in wetenschappelijke kringen. Pieter Oomes zal het wel verstandig gevonden hebben om zijn naam te wijzigen in Rembrantsz van Nierop, toen hij in 1682 na het overlijden van Dirck, zijn geliefde leermeester en oom, al zijn boeken, papieren en instrumenten, testamentair kreeg toegewezen. Pieter was zelf inmiddels geadmitteerd landmeter en mathematicus. Privilege Na het overlijden van Dirck kreeg Pieter niet meteen de privileges - die op Dirck zijn berekeningen van toepassing waren - in handen. Nee er waren meer slimme jongens op de almanakken-markt, zoals bijvoorbeeld Isaak Haringhuijsen, die na Dircks dood meteen in de pen geklommen was en van de Staten van Holland het privilege over de berekening van de maans op- en ondergang kreeg toegewezen tot aan zijn dood in 1692. Maar Pieter Rembrantsz had intussen zijn lesje geleerd en had goed opgelet. Meteen nadat Haringhuijsen naar de eeuwige jachtvelden was vertrokken, verzocht en kreeg hij op 21 september 1693 een zelfde privilege. Het curieuze is echter dat het almanakje waarin het portretje staat afgebeeld van Pieter, al in 1680 werd uitgegeven. Pieter had toen nog geen privilege. Wel, er waren enkele drukkers van almanakken die door Haringhuijsen werden uitgesloten, ze mochten geen gebruik van zijn berekeningen maken. Willem van Trier

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2001 | | pagina 15