De gemeente Oude Niedorp nam de kerkhoven van Oude Niedorp en Zijdewind in maart 1837 over van het kerkbestuur tegen een jaarlijks te betalen bedrag van 75. De bezitters van een eigen grafruimte binnen de twee kerken kregen een gratis grafruimte aangeboden op het kerkhof. In Zijdewind maakten elf personen gebruik van dit aanbod. Het kerkhof te Zijdewind is in 1874 gesloten verklaard. In de jaren 1880 en 1935 vond er een uitbreiding plaats van het kerkhof in Oude Niedorp. De benodigde grond voor uitbreiding en ophoging in 1935 is in werkverschaffingsverband aangevoerd vanaf het te vergroten zwembad 't Skarpet in Oude Niedorp. Het kerkbestuur Winkel sloot in 1829 een overeenkomst waarin de gemeente op zich nam de administratie over het begraven op zich te zullen nemen. Daarbij verplichtte zij zich om de ontvangsten jaarlijks aan de kerkvoogden te zullen uitkeren. Dit als vergoeding voor het gebruik van het kerkhof. Deze overeenkomst werd beëindigd op 27 september 1847, de kerkvoogden deden toen afstand van hun rechten op en inkomsten van het kerkhof. Als tegenprestatie verbond de gemeente zich om een jaarlijkse vergoeding van 40 aan de kerk te verstrekken. In 1936/1937 werd de begraafplaats vergroot en in werkverschaffingsverband opgehoogd met afgegraven grond van de Westlfiesedijk en van het in aanleg zijnde zwembad De Wirg in Winkel. -11- Geraadpleegde literatuur en archieven: De geschiedenis van de laatste eer in Nederland, door H.L. Kok. Dood en hegraven-sterven en rouwen 1700-1900, uitgave Centraal Museum, Utrecht. Keurboeken BarsingerhornNiedorp en Winkel, Regionaal Archief, Alkmaar. Ingekomen stukken 1825-1835, Barsingerhorn en Winkel, Regionaal Archief, Alkmaar. Notulen, Barsingerhorn, Nieuwe Niedorp, Oude Niedorp en Winkel, Regionaal Archief, Alkmaar. Brievenboeken, Barsingerhorn en Winkel, Regionaal Archief, Alkmaar.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2001 | | pagina 13