In 1853 ontving ieder kerkbestuur alsnog een bedrag van 400 uit de gemeentekas voor de overname van de kerkhoven. Aanleg van nieuwe begraafplaatsen Met het verstrijken der jaren kwamen de bestuurders van Barsingerhorn tot het inzicht dat gezien de ligging van de bestaande kerkhoven tussen de bebouwing in de dorpen, het beter zou zijn om een tweetal nieuwe begraafplaatsen te gaan aanleggen. Als eerste werd dit in 1869 te Kolhorn gerealiseerd buiten de bebouwde kom tegen de bedijking van de Waardpolder. Twee jaar later kreeg Barsingerhorn een nieuwe begraafplaats aan het westeinde van het dorp. De drie oude kerkhoven zijn daarna gesloten verklaard. Verhoging van de begraafrechten Vanwege de belangrijke kosten voor aanleg van de nieuwe begraafplaatsen verhoogde de gemeente Barsingerhorn in 1872 drastisch de begraafrechten. Vele inwoners protesteerden daartegen en maakten kenbaar dat zij deze hoge bedragen niet konden opbrengen. Onder druk van de protesten werden er lagere rechten vastgesteld. De aankoop van een eigen graf werd verlaagd van ƒ18 naar 12,50 en het begraven van 8,50 naar 3. Geheel nieuw was dat het aan de familie werd toegestaan om zelf het graf te delven en te sluiten. In dat geval zouden de kosten van begraven geen 3 maar 1,50 bedragen. Met subsidies van het ministerie van sociale zaken en de provincie is de begraafplaats te Kolhorn in 1935 als werkloosheidsobject met een nieuw gedeelte uitgebreid en opgehoogd met duinzand. Eveneens als werkloosheidsobject vond ditzelfde plaats in 1941/1942 te Barsingerhorn. Voor de ophoging werrd grond gebruikt die werd aangevoerd vanaf de Kolhornerkade. Het uitgegraven perceel is toen ingericht tot zwembad. In Nieuwe Niedorp kwamen gemeente- en kerkbestuur in 1828 overeen dat de gemeente jaarlijks 28 zou betalen als huur voor gebruik van het kerkhof. Dit bedrag moest dan worden gezien als een vergoeding aan de kerk voor het gemis van inkomsten op het begraven. In 1873 ging het kerkhof blijvend over in handen van de gemeente voor het bedrag van 560. Na aankoop van 1,4 ha land kon het kerkhof in 1940/1941 worden uitgebreid. Hiertoe werd een gedeelte van het aangekochte terrein afgegraven om met de vrijkomende grond de uitbreiding te kunnen ophogen. Voor dat doel is eveneens grond aangevoerd van het kanaal Kolhorn - Oudkarspel waarvan de aanleg was gevorderd tot onder Nieuwe Niedorp. In januari 1942 kon het nieuwe gedeelte in gebruik worden genomen, terwijl het oude kerkhof gesloten werd verklaard. In 1969 is de begraafplaats nogmaals uitgebreid. -10- N.B. Kerkhofeen terrein dat behoort tot en is aangelegd bij een kerk. Begraafplaats: een terrein dat geen directe relatie heeft met een kerkgebouw.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2001 | | pagina 12