doet elck d'waarheyt weeten. Hier rust sijn siel in God, den 4 November 1682. Daaronder staat een planetarium afgebeeld. Op de nog aanwezige gedenksteen van Reyer van der Bij 11, eens secretaris van Nieuwe Niedorp lezen we: Hier leyt Reyer van der Bij 11 van de doodelijke pijl schielijk neer geschoten. Menig mensch heeft hier te lant van sijn wel begaeft verstant, raad en hulp genoten. Obüt den 5 february 1669 Gedenktekens op het kerkhof -8- Houten gedenkteken met idem hekje op de algemene begraalplaats te Kolhorn. Dit gedenkteken is enkele jaren geleden opgeknapt door de Stichting Historisch Niedorp.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2001 | | pagina 10