Middelandsche zee als oock ten Noordwesten en Noordoosten soo veer, als ons tot noch toe bekent is onder ogen in de kaartenzaal van de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam. In deze bibliotheek wordt de prachtige kaart van Dirck Rembrantsz al jaren bewaard. Op de kaart zelf staat ook vermeld dat ze is geteeckent door D. Rembrantsz van Nieropen uitgegeven bij de boekverkoper Pieter Goos uit Amsterdam. Voor Schliesser was het een enorme verrassing, toen de archivaris van de kaartencollectie, de heer Werner, de kaart na wat zoeken te voorschijn haalde, zoals hij zelf schrijft. Er zijn goede aanwijzingen dat Dirck de kaart tussen 1657 en 1660 heeft getekend. De kaart past in een serie van drie, samen met twee andere paskaarten van respectievelijk Oost-Indië en West-Indië. Deze drie kaarten zijn omstreeks 1660 door Pieter Goos uitgegeven. Er is ook nog een notariële akte uit 1658 bekend waarin een kaart van Dirck wordt genoemd: Compareerde d'eersame Gerrit van Ghoesbergen ende verklaarde alsoo hij van eenen Dirk Rembrantsz van Nierop ontfanghen ofte bekomen heeft sekere kaart omme deselve voor sijn comparants rekening en lasten te laten snijden ende in druk brenghen etc. Ook Johannes van Keulen noemt de kaart(en) in zijn Bekentmakingh Aen de Lezer in zijn zeeatlas uit 1658. Toen was Dirck inmiddels zes jaar dood. Schliesser schrijft in zijn artikel, dat reeds in het blad Caert Thresoor, jaargang 1997 nummer 4 is verschenen, ook over de curieuze rol die van Nierops kaart speelde in een -7- De paskaart van Dirck Rembrantsz.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2000 | | pagina 9