Wat heeft de paskaart van Dirk Rembrantsz van Nierop met de pendelklokken van Huygens te maken? Jan Smit, Winkel 1999. Dirck Rembrantsz van Nierop (1610-1682) was in de zeventiende eeuw een bekend en belangrijk astronoom en wiskundige. Al tijdens zijn leven werd deze eenvoudige schoenlapper een bekend sterrekundige, meester in de wiskonst en een uitmuntend navigatie-onderwijzer voor schippers en stuurlieden. Al deze geleerdheid had hij zich door veel zelfstudie eigen gemaakt. ming met de schoenmakerij, les in navigatieleer. Zijn woning stond aan de Hoogzijde van de Dorpsstraat, schuin tegenover het sluisje in de Voorsloot. Dirk Rembrantsz van Nierop schreef hier een groot aantal wetenschappelijke werken, maakte almanakken en tekende wassende graden kaarten. Hij stond in briefwisseling met de groten der aarde en kwam regelmatig bij Christiaen Huygens en Nicolaas Witsen over de vloer. Ver voor de uitgave van de Enkhuizer Almanakken was Dirck Rembrantsz al actief met de Nierper Almanakken. Dirck Rembrantsz van Nierop stierf in 1682 op 73-jarige leeftijd te Nieuwe Niedorp. Een behoorlijk aantal van zijn boeken - 17 exemplaren, een legaat uit de nalatenschap van professor Visser - is nog in het bezit van de gemeente Niedorp, maar wordt beheerd in het Streekarchief te Alkmaar. Een Europese paskaart met wassende graden van Dirck Rembrantsz Onze Dirck heeft de laatste jaren weer aardig in de belangstelling gestaan. Begin augustus 1996 kreeg ik een telefoontje van de heer E. Schliesser, werkzaam op het Department of Philosophy van de University of Chicago. Schliesser was even in Nederland voor een onderzoek naar de Lengtevinding via de pendelklokken van Christiaen Huygens uit 1687. Bij zijn onderzoek stuitte hij ook op mijn boekjes over D.R. van Nierop, waarin hij onder meer iets vond vermeld over zeekaarten die Dirck gemaakt zou hebben. In deel I meld ik namelijk op bladzijde 50 dat er twee kaarten van Dirck afkomstig zouden zijn. Hiervan wordt tenminste melding gemaakt in Imago Mundi en het blad Phoenix. Zelf heb ik de kaart(en) niet kunnen traceren en dus ook niet gezien. Maar Schliesser kreeg de Wassende graade Paskaart, Vertoonende alle zeekusten van Europa, De geheele Van Nierop gaf in Nieuwe Niedorp, dus thuis in de -6-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2000 | | pagina 8