Ze heeft het over allerlei vruchten als bananen, ananas en pruimen. Ze merkt op dat er suikerriet groeit, cassave en patattus (aardappelen) en natuurlijk allerlei onbekends. Als ongedierte worden nog genoemd vliegende draken, slangen, miereneters en schor pioenen. 's Nachts schijnt het hele bos vol sterren die bij nader inzien Spaanse vliegen moeten zijn. De rivier levert niet alleen zoet water, maar ook de meest lekkere vis. Overal bloemen, het lijkt volgens Elisabeth het aardse paradijs wel. Jammer genoeg voelt ze zich na enkele dagen behoorlijk ziek. Als ze weer wat op krabbelt vraagt ze de gouverneur verlof om terug te gaan naar Holland. Dat wordt niet toegestaan. Dan geeft zij maar toestemming aan zichzelf en gaat weer aan boord. De 18e maart wordt het anker gelicht en drijft de stroom het schip met grote kracht in noordwestelijke richting.. Ik heb nu ruim 21 bladzijden van het dagboek verkort weergegeven en vind het zo wel genoeg. Wie het hele verhaal met aanvullingen en interessante toelichtingen wil lezen koopt mettertijd het boek van Kim Muller of reserveert het nu alvast bij de uitgever Terra Incognita, B. van Rooyenstr. 23 1411 TV Naarden. Alles wat in dat wonderlijke dagboek vragen oproept zal wel aan de orde komen. Ook zaken die door mij verkeerd zijn gelezen of geïnterpreteerd, zullen worden rechtgezet. Zo veronderstelde ik dat Van der Woude een soort 'inspectiereis' voor de Heren Staten ging maken en dat hij alle meegesleepte goederen en beesten in West-Indië wilde verhandelen. Naar verluidt heeft Kim het over 'emigratie'. Dat ligt nogal voor de hand. Maar volgens onze gemeentelijke archieven wilde Van der Woude z'n werk hier voor zo'n vijfjaren onderbreken. Hij kreeg slechts toestemming voor de tijd van twee jaar, om te helpen de oude kolonie nieuw leven in te blazen. Zijn functie voor de Staten was, naar mij nu voorkomt, waarschijnlijk meer lijkend op zijn officiers- of baljuwschap in Niedorp. We zullen zien. Kim heeft een prijs gewonnen met haar opvallende scriptie. Daar moet wel heel veel werk in zitten. Ik ben zeer benieuwd! -5- Uiterst links is de oostgrens van Suriname. De jaartallen geven perioden aan van Nederlandse vestigingen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2000 | | pagina 7