bijzonder onderwerp twee maal aan de orde kwam. Eenmaal in mijn artikel 'Over water, bruggen en zaagmolens' en eenmaal in het stuk 'Wie was Elisabeth van der Woude?'. Dat was puur toeval. Al jaren overweeg ik om het dagboek van Elisabeth op de een of andere manier aan de vergetelheid te ontrukken -het ligt namelijk al heel lang bij me op de plank- of ineens is een zekere Kim Muller me in haar doctoraalscriptie voor en worden we vriendelijk uitgenodigd voor een feestelijk ten doop houden van haar boek. Deze feestelijkheid zou aanvankelijk in oktober plaatsvinden maar dat ging niet door. Het boek komt pas ergens in 2001 uit. Dat geeft me nu alsnog de gelegenheid om het een en ander uit het dagboek te berde te brengen. Je zou kunnen zeggen als uitgebreid voorproeve van een haast ongelofelijk verhaal. -1-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2000 | | pagina 3