-30- omschrijving 8 jun 87 Keuken, J. rond Bobbewael 8 jun 87 Wit, A. autobusondernemingen in de Niedorpen en Winkel 8 jun 87 Keuken, J. veldnamen rond de Moerbeek 8 jun 87 Keuken, J. verslag van de secretaris 9 dec 87 donateurslijst per 1 december 1987 9 dec 87 Zwagerman, P. over Nieuwe Niedorp van 1893 - 1953 dl. 3 9 dec 87 Wit, A. enkele wetenswaardigheden over kerk en predikanten in Winkel 9 dec 87 Smit, J. nogmaals Dirck Rembrantsz van Nierop 9 dec 87 Keuken, J. wat oude kaarten te vertellen hebben 9 dec 87 Wit, A. de Clara's hoeve in de Groetpolder 9 dec 87 Smit, J. slootwerk in de 18e eeuw 9 dec 87 Fijnheer, H. restauratie NH kerk te Winkel 9 dec 87 Keuken, J. verslag van de secretaris 9 dec 87 Wit, A. autobusondememingen in de Niedorpen en Winkel 9 dec 87 Keuken, J. een schoolreis in 1923 10 jun 88 Keuken, J. verslag van de secretaris 10 jun 88 Keuken, J. iets over het ontstaan, de ontginning en bewoning van ons gebied 10 jun 88 Wit, A. het Protestants Ondersteuningsfonds bij Ziekte te Oude Niedorp 10 jun 88 Zwagerman, P. over Nieuwe Niedorp van 1893 - 1953, slot 10 jun 88 Keuken, J. de Boome(n) 10 jun 88 Smit, J. molenzeilen en touwwerk 10 jun 88 Wit, A. de Nachtwacht in Winkel 11 dec 88 Wit, B. de bosduvel 11 dec 88 Wit, A. activiteiten van de stichting 11 dec 88 Baken, J. Winkel in 1750 11 dec 88 Keuken, J. botsing te Winkel 11 dec 88 Smit, J. merktekens uit de Sint Werenfridus kerk te Oude Niedorp 11 dec 88 Wit, A. polderbemaling vroeger en nu 11 dec 88 Wit, A. reacties op de Nachtwacht in Winkel 11 dec 88 Keuken, J. iets over ontstaan, ontginning en bewoning van Westfriesland II 12 jun 89 Wit, A. bestuursactiviteiten 12 jun 89 Keuken, J. herinneringen aan de Winkeler veiling 12 jun 89 Smit, J. archeologische vondsten van Cees Wagenaar 12 jun 89 Baken, J. Winkel in 1750 deel II 12 jun 89 Oudendijk, C. een brief over de familie Oudendijk 12 jun 89 Keuken,J. iets over ontstaan, ontginning en bewoning van Westfriesland III 12 jun 89 Smit, J. en Geus, J.P. het beurtveervan Oude Niedorp 12 jun 89 Lodder, C. korte verhalen 12 jun 89 Wit, A. scheiding van de uitwatering Niedorper- en Schagerkoggen 12 jun 89 Wit, A. uit "t archief van de voormalige gemeente Winkel 13 dec 89 Baken, J. Winkel in 1750 deel III 13 dec 89 Geus, J.P. modderen en slicken in de bannen Oudkarspel en Harenkarspel nr datum auteur

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2000 | | pagina 32