Winkel, een gedicht Reeds enige tijd geleden kregen wij van één onzer donateurs uit Winkel onderstaand gedicht overhandigd. Volgens zeggen werd deze ode aan het doip Winkel in het begin van de vorige eeuw veelvuldig gezongen in de Winkeler herbergen, op bruiloften en partijen. Het leek ons een goede gedachte dit epistel in ons blad op te nemen, waarbij we de hoop uitspreken dat erop wordt gereageerd. Misschien zijn er onder u die wat uitgebreider informatie kunnen geven uit eigen herinnering of overlevering. W1HKKL. -28- Op een eenbouditfe Wijs. Winkel is een winkelhaak, En liet volk houdt v.anvermaak Ziet ze soms bij lange trossen Met au door elkander hossen, Dansen, springen vaö" den grond, Lachen met een open mond. Winkels Volk is by de hand, Want het blnscht vrywillig brand Dat 's voorwaar een gunstig teeken, Het doet luid voor Winkel spreken, 't Is een blijk van hulpbetoon En die dengd Is waarlyk schoon. Ook in de geschiedenis Weten wii wat Winkel is „Arnold" moest het dii&r verliezen, In den Strijd mét de Westfriezen Winkels volk is fries en yry Dit althans gelooven wy. Winkels wapen is e^p leeuw, Zonder brullen of geschreeuw Hij waakt trouw voor Winkels rechten, Wee, die met hem willen vechten, Weet gij waar dit beestje zit In „de Bosch" by Arie Wit. Winkels Burgemeester heeft Een cultuur waar hij voor leeft Bloemen, bloemen, nog eens bloemen, Laten wy dien man toch roemen Bloemen in den levensgaard, Dan is 't leven, 't leven waard. i- Winkels Kerk staat in het Oost, Dat geeft voor het Westen troost: Uit het Oosten kwamèn Wijzen En de zon gaat dagelijks ryzen Uit het Oosten komt hef licht, Waar de duisternisivoor zwicht,

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2000 | | pagina 30