-25- In de jaren na 1798 wordt er weinig meer van hem vernomen. Een voor de bestuurders lastig burger had een verantwoordelijke positie gekregen en behartigde die taak zoals er van hem verlangd werd. Zijn praktijk als chirurgijn werd overigens op de oude voet door hem voortgezet, een dubbelfunctie dus. Op 26 juli 1807 blijkt Frans Jansen te zijn overleden en is Benjamin van Zandwijk, secretaris te Oude Niedorp, in zijn plaats als Schoutciviel aangesteld. Op 27 november 1808 vond ten overstaan van notaris Comelis Dekker in de Rode Eenhoorn van Comelis van der Heide te Nieuwe Niedorp de verkoop plaats van het huis en erf met chirurgijnswinkel met inbegrip van kasten, potten, flessen, dozen, aanwezige medicijnen, boeken en gereedschappen. Koper van het geheel werd Jan Hendriksz van der Vest uit Schermerhom voor het bedrag van 472 gulden. De woning van Frans Jansen stond op het perceel, waar op deze foto daterende uit omstreeks 1900 de kleine woning staat.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2000 | | pagina 27