Torenbeklimming te Nieuwe Niedorp Aat Wit. Na de restauratie van de toren bij de Nederlands Hervormde kerk in 1999-2000 vond in aanwezigheid van een aantal genodigden op 13 april j.1. de ingebruikname van de ten dele 500 jaar oude toren plaats. Na ontvangst en een gezellig samenzijn in de Rode Eenhoorn gebeurde dit met het luiden van de torenklok door onze voorzitter. Degenen onder de aanwezigen die zich daartoe geroepen voelden konden daarna de toren beklimmen. Het leek ons een goed idee om dit op een ander tijdstip nog eens voor een groter publiek te herhalen. Aangezien het in verband met de behoorlijk steile trappen al gedurende ruim 30 jaar niet was toegestaan om de toren te beklimmen diende er eerst toestemming van de gemeente te worden verkregen. Dit kon vlot worden geregeld mits er aan enkele voorwaarden zou worden voldaan. Deze waren het aanwezig zijn van toezicht, het maximaal aantal personen dat gelijktijdig naar boven mocht gaan, het ouder zijn dan 12 jaar, alsmede dat het beklimmen en verblijf op de omloop van de toren geheel voor eigen risico en verantwoording waren. Het toezicht werd verzorgd door ons bestuur, hierin bijgestaan door een vijftal vrijwilligers. Hiervoor bij deze nogmaals onze dank. Op 9 september j.1. tussen 10.00 uur en 17.00 uur hebben ongeveer 175 personen de toren beklommen en op de omloop van het uitzicht over Nieuwe Niedorp en wijde omgeving genoten. Een aantal keren hoorden wij de opmerking dat men bepaalde gebouwen en plekjes niet kon zien vanwege de bomen met hun groene kruinen. Zo was de Rijd bijvoorbeeld bijna onzichtbaar. In zeker opzicht waren we wel gelukkig met deze reacties want meerdere malen hebben we al vernomen dat men zich zorgen maakt over bomen en struiken die verdwijnen. Dit laatste blijkt dus nog wel mee te vallen. Ook vertelde iemand ons dat hij ruim 30 jaar geleden, terwijl de toren in de steigers stond, met enkele vrienden binnen in de toren wist te komen. Dit vond plaats in de nachtelijke uren op een tijdstip dat het merendeel van de bewoners in het dorp van hun nachtrust genoten. Het bleef echter niet alleen bij een bezoek aan de toren maar ze vonden het daarbij leuk om de klok te luiden. Dit veroorzaakte toen nogal wat onrust in het dorp zoals velen zich nog wel zullen herinneren. Torenbeklimming in het voorjaar van 2001 Het lijkt ons een goed idee om bij voldoende interesse eind april of begin mei van het volgende jaar nogmaals gelegenheid tot het beklimmen van de toren te geven. De juiste datum zal te zijner tijd worden vastgesteld en zal zijn vóór het tijdstip dat de bomen in blad staan en worden bekend gemaakt via de krant en Niedorper. Wie in principe geïnteresseerd is, verzoeken wij dit schriftelijk of mondeling aan één van onze bestuursleden bekend te maken. Dit geldt eveneens voor hen die niet in de gemeente Niedorp wonen. Ook deze belangstellenden kunnen zich bij het bestuur aanmelden en krijgen dan t.z.t. schriftelijk bericht over de juiste datum en tijden van de beklimming. -21-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2000 | | pagina 23