Het rapport geeft weer dat er een grote discrepantie bestond tussen de gissing van de lengtegraad door de stuurlieden en de vaststelling met behulp van Huygens pendelklokken, bevestigd door middel van van Nierops kaart. Huygens had ook een groot wantrouwen tegen de kaarten die op de schepen werden gebruikt waer uyt men kan afnemen hoeveel verschil en fouten in de Caerten tot noch toe gevonden werden en hoe weynigh daer op te vertrouwen is. Dirck Rembrantsz van Nierop moet echter een groot vertrouwen genoten hebben anders is het niet te verklaren waarom Huygens aan een toen reeds dertig jaar oude kaart van Dirck de voorkeur gaf. Bovenstaande gegevens zijn een verkorte weergave van Schliessers artikel. Verder kan ik melden dat de heer Rienk Vermij, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, in het blad Lias (23-1996-1) een artikel over Dirck Rembrantsz van Nierop heeft gepubliceerd onder de titel Correspondence of Dirck Rembrantsz van Nierop (1610-1682), bestaande uit totaal 20 pagina's. Het artikel (geheel in 't Engels) gaat over de bewaard gebleven brieven die van Nierop ontving en die hij zelf aan personen van diverse pluimage schreef. Voor een groot deel zijn het dezelfde brieven die ik zelf vermeld in deel twee van mijn werk over D.R. van Nierop maar bij de brieven aan Schooten, Boddens en Baltasar Adriaansz geeft de heer Vermij interessante aanvullingen. Mocht u geïnteresseerd zijn in de verschenen artikelen van Schliesser en Vermij dan kunt u bij mij een kopie krijgen. -9-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2000 | | pagina 11