6 Per brik op reis van Winkel naar Groningen in 1875 Al enige tijd geleden ontvingen wij van Dirk Breebaart, oud-burgemeester van Hoogwoud, een reisverslag van zijn uit Winkel afkomstige grootouders. Dit waren Dirk Breebaart en Geerje Vader die toen woonden in de boerderij "Zeldenrust" aan de Boerensluisweg in de Groetpolder. In juni 1875 ondernam het echtpaar samen met koetsier Dirk Buis per eigen kerkbrik getrokken door twee paarden, een reis naar Oost-Groningen. Zij wilden daar vader Klaas Breebaart bezoeken die destijds dijkgraaf van de Waard- en Groetpolder was en in 1875 de leiding had bij de inpoldering van de Kerkhovenpolder nabij de Dollard. Op 19 juni 1875 vertrokken zij vanaf de boerderij "Zeldenrust" per kerkbrik richting Groningen om vervolgens na 12 dagen op 30 juni weer terug te keren. Wij dienen hierbij wel te bedenken dat er nog geen afsluitdijk was, dus moest er een rondje Zuiderzee worden gemaakt. Gemotoriseerd verkeer was nog niet aanwezig, wel bestonden er enkele spoorlijnen. In hoofdzaak was men nog voor personen- en goederenvervoer aangewezen op de scheepvaart en vervoer per paard en wagen. Bij de grotere steden waren de wegen merendeels bestraat, maar overigens was er nog slechts sprake van grind-, klei- of zandwegen. Het lijkt ons een goede gedachte om het reisverslag van 125 jaar geleden, onverkort en in de spelling van toen over te nemen. Aat Wit De boerderij "Zeldenrust" aan de Boerensluisweg.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2000 | | pagina 8