4 Wanneer een man en een vrouw getrouwd zijn, eindigt hun Roman en begint hun "geschiedenis". Dat alles heeft Christiaan Kamper doen besluiten samen met zijn zoon Dimitri 1925 - 1926 uit te wijken, te emigreren naar Amerika. Arpad Moldovan en Griet Meisner (de moeder van Toets) zijn in een relatie partnerschap in de in 1926 gebouwde woning met foto-atelier aan het Hoefje/Ooijevaarsweg, het alom overbekende fotowerk van Arpad begonnen. Katuscha Kamper is vanuit huize Moldovan op 02-07-1942 op het gemeentehuis van Nieuwe Niedorp getrouwd met Marinus Pannekoek. Uit dit huwelijk werd op 15-05- 1943 in huize Moldovan Jop Pannekoek geboren en Masja Pannekoek op 24-01-1945. Hun beider vader is onder een pseudoniem bekend als Marinus van Henegouwen, schrijver van liedjes voor Martine Bijl en Lee Towers, o.a. het liedje "Bagage". "Idealist" en daarbij tevens romantische buurman Arpad had als 53-jarige, nog niet al zijn kruit verschoten. Te Alkmaar werd op 19-08-1943 de nu 56 jarige Laszló Moldovan geboren. Een aimabele man. Juli 1999 heeft hij voor mij, als zijnde gast bij hem, heerlijk gekookt, (tournedos). Laszló Moldovan is een zoon van fotograaf Arpad Moldovan en verpleegster Aaltje van der Reijden. Hun huwelijk werd in september 1942 voltrokken. Het is begin negentiger jaren geweest dat Masja Pannekoek naar Amerika ging, op zoek naar haar oom Dimitri Kamper, de broer van haar moeder Katuscha Kamper, en eventuele neven en nichten van haarzelf. Dimitri was overleden, een hele teleurstelling, maar zij heeft wel twee neven, zoons van haar oom Dimitri gevonden, t.w.: Chris Kamper in New Yersey, van de le vrouw van Dimitri en Richard Kamper-Fairlamb, uit zijn 2e huwelijk. Zijn adres is Ponderosa Colleyville, Texas, U.S.A. Richard Kamper, zijn dochter Cathy Kamper en de broer van haar vader, Chris Kamper, zij allen zijn fijne mensen. De vertrouwensrelatie die ik, als oud buurjongen van de Ooijevaarsweg, vanaf de veertiger jaren had met de families Moldovan en Kamper heeft er toe geleid dat de 4e mei 1999 een bijzondere dag is geweest. In de "wei" van weleer, de "Kolonie" 1912, vond op dinsdag 4 mei 1999 een herbeleving plaats. Toen werd de as van Katuscha Kamper en haar broer Dimitri Kamper over de velden uitgestrooid. Ik heb van alle, reeds met bij- en toenaam genoemde mensen, een fotoreportage gemaakt tot hun volle tevredenheid. De spontaniteit, openheid en verbondenheid van deze mensen hebben mij diep geraakt. Ik voel mij zeer betrokken bij de nazaten van Christiaan Kamper en Griet Meisner.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2000 | | pagina 6