2 timmerzaak en smederij gevestigd waarin twee echtparen-kolonisten probeerden hun bedrijf winstgevend draaiende te houden. Dit was niet zo eenvoudig omdat ze vanwege hun beginselen wat op een afstand werden gehouden door de plaatselijke bevolking. De kolonie-boerderij aan de Velderweg De boerderij aan de Westerweg-Velderweg vormde het hoofdgebouw van de kolonie. Er was voor de in aantal wisselende groep bewoners een centrale woonkamer waar men 's avonds bijeenkwam om de tijd naar eigen keuze te besteden. De stal was ingericht en afgeschut tot kleinere eenheden die dienden tot woon- en slaapruimten. De kost was vegetarisch en eenvoudig. Alcohol was taboe en werd niet gebruikt. Overdag werden de werkzaamheden op het bedrijf gedaan met als resultaat dat het financieel uitstekend ging. Gaande en komende "Kolonie"-bewoners Het is al eerder opgemerkt, er was nogal wat verloop onder de "Kolonie"-bewoners. In 1912 telde de "Kolonie" een twintigtal bewoners waaronder de in het volgende artikel genoemde Christiaan Kamper en Griet Meisner. Uit dit echtpaar werden in de "Kolonie"-boerderij twee kinderen geboren t.w. Dimitri in 1913 en Katuska in 1919. In het jaar 1921 kwam Arpad Mol do van vanuit Praag naar de "Kolonie" aan de Velderweg en legde zich daar op de fotografie toe. Omdat zij zich uiteindelijk niet in de doelstelling van enkele oudere "Kolonie"- bewoners konden vinden, vertrok in 1925 een drietal bewoners. Als materiële genoegdoening namen zij een paard, vier koeien, zaaigoed en gereedschappen mee. Dit luidde geleidelijk aan het vertrek van de overige bewoners in. Het gevolg was dat enkel nog de medeoprichter Maarten Koorn tot in de vijftiger jaren als laatste bewoner de "Kolonie" trouw bleef. Aat Wit Arpad Moldovan voor zijn fotozaak aan 't Hoefje te Nieuwe Niedorp.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2000 | | pagina 4