29 Onder "Brandstoffen" vind ik de toen welbekende Jb. Doorn van de Zuiderbuurt 63, nu Zuiderweg. Hij bracht de antraciet, kolen en cokes aan huis en stortte ze ook nog even in je kolenhok. Ik heb hem nooit anders gezien als roetzwart, al zal hij zich na zijn dagtaak heus wel weer wit gewassen hebben. Aan de Zuiderbuurt, niet in het boek vermeld maar bij de jeugd welbekend, was ook Krouwel met zijn ijshandel gevestigd, die natuurlijk in een witte jas liep. Onder "Café's" was vanzelfsprekend ook Ar ie Mijts vermeld, in de omgeving bekend door de vermaarde Veriater kermis. Dan de "Drogisten". Hieronder staat de Wed. J. Sieuwertsen, Dorpsstraat 62. Dat vrouwtje had een zeer breed assortiment in dat kleine winkeltje. Naast haar drogistartikelen verkocht ze ook snoepgoed, tabaksartikelen en manufacturen, tevens had ze een handel in "School- en Schrijfbenodigdheden". Maar ja, als je dicht bij het vuur zitze woonde naast de school. Onder "Geneesheeren", nee geen schrijffout maar oude spelling, staat C. Postma genoteerd met Tel. 10. Deze dokter woonde aan de andere kant van de school. Hij was de eerste dokter die zich in Oude Niedorp vestigde. Onder "Graanhandel" lezen we C. Slijboom, gevestigd op nummer 41, waarbij natuurlijk de Dorpsstraat 41 wordt bedoeld, al woonde hij een eind van die weg af. Niet vermeld is dat hij ook het vak van molenaar beoefende in de molen die altijd nog aanwezig is. Dan krijgen we "Kleermakers". Er was midden in het dorp een hele speciale, hij was doofstom. Het was het echtpaar Kollenberg en ik weet datje daar aan de Dorpsstraat 37 piekfijn werd geholpen. Ooit heeft hij mij ook in het pak gestoken. Als ik mij goed herinner naar de toen laatste mode, het was met plus four. Vervolgens de "Kruideniers". Net als de bakkers waren die het sterkst vertegenwoordigd. Met 't Veld en Zijdewind waren er tien bakkers en elf kruideniers. In het dorp zelf waren het Piet Groen aan de Dorpsstraat 84 en Gert de Heer, Dorpsstraat 81, tegenover de Skarpetweg. De Wed. Hoolwerff was gevestigd aan de Zuiderbuurt 46. Onder "Manufacturen" vinden we naast de reeds genoemde Wed. Sieuwertsen de welbekende Guurtje Kuiper aan de Dorpsstraat 30. Voor een dorpswinkel voerde ze een breed assortiment. Een veel bescheidener assortiment had Simon Vis. Deze gebochelde nering doener wonende aan de Dorpsstraat 24, ging met zijn lapjes in een zwart lakdoekkleed op een fiets met voordrager zijn klanten af als zogenaamde "lapjespoep". Maar Simon was niet voor één gat te vangen want hij knipte ook haren. Eén coupe was zijn specialiteit, hij millimeterde je kop helemaal. Wat niet iedereen wist was dat het genie ook viool speelde. Ook Cornelis de Reus aan het Verlaat 122 deed in manufacturen. Onder de rubriek "Radio-ondernemingen" staat Jan Biersteker aan de Dorpsstraat 31, met Tel. 7. Jan Biersteker rustte ook niet direct op zijn lauweren, hij had de radio distributie erbij waar werk en zorgen genoeg aan waren. Dezelfde Jan vinden we ook onder "Rijwielen". Net als overal verkocht toen "Jan en alleman" fietsen, maar allemaal als bij artikel. Zo ook D. Sanders, Dorpsstraat 74 wiens hoofdberoep onder "Smeden" is te vinden.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2000 | | pagina 31