27 De Groetpolder en de nota Belvedere Een aantal cultuurhistorisch meest waardevolle gebieden en percelen in ons land is geselecteerd en op de kaart gezet. Een klein aantal is inmiddels door de Unesco aangewezen als werelderfgoed waaronder de Stelling van Amsterdam, het voormalige eiland Schokland en het molencomplex Kinderdijk. Op de voorlopige lijst prijken onder andere de droogmakerij De Beemster, het historisch centrum van Amsterdam, het westelijk deel van de Waddenzee maar ook De Gouw en Groetpolder. Het laatst genoemde zal niet iedereen zo vanzelfsprekend vinden, al was het alleen maar omdat daar nogal eens sprake was van de wildste plannen waarbij het weer onder water zetten wel het meest ingrijpende mag worden genoemd. Wat staat er nu precies in die nota over de Groetpolder. Dat moet toch de Niedorpers en de Winkelers in 't bijzonder, interesseren. We citeren: ''De Groetpolder en een klein deel van De Gouw zijn gebieden van universele betekenis vanwege de archeologische resten in de vorm van met name goed geconserveerde nederzettingen die kenmerkend zijn voor dit type gebied en dienen gezien hun internationale waarde te worden beschermd. In de Groetpolder zijn nederzettingen en seizoenskampementen gevonden uit het Laat-Neolithicum (2500 voor Christus). De nederzettingen dateren uit de overgangsperiode van een bestaan als jager/verzamelaar naar een samenleving gebaseerd op het bedrijven van landbouw. Deze nederzettingen zijn bedekt door latere afzettingen. Vanwege deze speciale omstandigheden zijn ze vrijwel volledig geconserveerd. De Groetpolder heeft een geometrische opzet en is een voorloper van de reeks Zuiderzeepolders." Dat is 't dan, notities over het aangrenzende Gouwgebied buiten beschouwing gelaten. Ik heb begrepen dat de gemeente Niedorp hier toeristisch iets mee wil doen en ben zeer benieuwd hoe ze dat in het vat willen gieten. De opgravingen zijn al lang weer toegedekt en het archeologisch werk- en wooncentrum achter de Vijverhof geschiedenis. Misschien een kleine picknickplaats naast de N242, de nieuwe provincialeweg, met een ori├źnteertafel en een mooi informatiebord? Ik noem maar wat. De Westfriesedijk, ons grootste Nederlandse monument kan dan ook mooi vermeld, want er snellen nogal wat vreemdelingen doorheen zonder daar enig idee van te hebben. Zonde toch? En verder hoeven de landbouwers in de Groetpolder zich door Belvedere niet op stang te laten jagen. Misschien dat de kleine dreiging van tijdelijk boezemgebied (in geval van extreem hoge waterstanden) zelfs mede door deze nota van tafel kan worden geveegd. j.k.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2000 | | pagina 29