WÈmk 18 De Koemannen zijn we, zoals men zich misschien zal herinneren, als gegoede landeigenaars eerder tegengekomen. Kennelijk hadden ze de wind generaties lang mee. De meest monumentale boerderij van het dorp, nr. 78, die hier boven al ter sprake kwam, was oorspronkelijk bezit van deze vermogende boerenfamilie. Geertje Koeman die we al eens ontmoet hebben bij Herman Willem Daendels was de grootmoeder van Eco Scheltinga Winterberg. Zowel 'De Drie Gezusters' als de kleine molen aan de mond van de Rijd hadden dus met de voorouders van de huidige vrouw des huizes te maken. Verwondering De laatste tijd is er sprake geweest van een nieuwe grote houtzaagmolen aan de Rijd meer lijkend op de Drie Gezusters dan op het kleine Officiersmolentje. Geen echte houtzager maar een fraaie imitatie. Daar zijn in de gemeenteraad en ook daarbuiten allerlei bezwaren geuit die naar mijn persoonlijke smaak nogal verwonderlijk waren. Zo'n molen zou toch een pracht van een blikvanger zijn geweest en een eerbetoon aan een van on ze oudste Hollandse industrieën. Maar de bouwer wilde er helaas met alle geweld zelf in wonen, om eens wat te noemen. Van mij mocht ie, ik had hem daar zelfs toe willen verplichten om zijn schepping tegen vandalisme te bescher men. Tot mijn grote verwondering lijkt men ineens veel minder bezwaren te hebben tegen een hotel dat straks wellicht in drie bouwlagen boven ons kleine meertje uit mag toornen. Wat bestemmingsplannen al niet teweeg kunnen brengen. Jan Keuken en Annet Klomp-Keuken voor alle uitgewerkte Streekarchiefgegevens j Ji Vr Deel van kaart van Geleijn Pz. Clooster uit 1636. Het lijkt er op, dat Geleijn hier bij Kolhorn een houtzaagmolen heeft afgebeeld. Wellicht zagen de molentjes bij de Rijd er zo ongeveer uit, het model van een zogenaamde wipmolen. >-•

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2000 | | pagina 20