15 In 1638 gaat een en ander over op ene Walich Gerritsz tot Oostwoudt. Dan lijkt 't er op dat Aeriaen Jansz. Schagers zijn bezit weer terugkoopt. Zo halfweg de zeventiende eeuw woont Aris Arijaensz. Houtsager (wellicht zijn zoon) in het molenhuis, maar het houtzaagmolentje zelf blijkt nu ineens aan de andere kant van de vaart te staan. En wel op de kade van het in 1635 ingepolderde moeras en rietland tussen de huidige Rijd en Vijverweg. Zo'n 20 jaar later, in 1654, ver keert het molentje in een dermate slechte toestand dat het gemeentebestuur besluit de boel maar over te nemen en de nodige reparaties uit te voeren. Aris mocht rustig zijn hout blijven zagen om hemzelf, zijn vrouw en zijn kinderen te 'generen', maar hij moest afstand doen van 'recht en eijgendom'. De reed van de officier en de mond van de Rijd In 1660 nam officier Van der Woude voor zo'n 7700 gulden de Rijdtpolder van het Gereformeerde kerkbestuur over. De boe ten die de katholieke gemeenschap in Zij dewind voor hun paapse stoutigheden had den te betalen vloeiden deels in de zak van de schout en die kwamen hier nu erg mooi van pas. Om zijn landerijen gemakkelijk te bereiken moest de nieuwe kade om het Rijderpoldertje redelijk begaanbaar zijn. Misschien stond het molentje van Aris een beetje in de weg. Hoe het ook zij, onze of ficier die de functies van schout en dijk graaf heel praktisch in zich verenigde wil de het molentje weer aan de andere kant van de vaart en zo geschiedde. En wel min of meer op de plek waar De Skulp nu staat. Of heel misschien daar iets links van. Daar was toevallig een huis verbrand en het erf was te koop voor 115 gulden. Aris was inmiddels overleden en broer Hilbrant zou zijn werkzaamheden overnemen. We duwe Neeltje kreeg 100 gulden van Herman van der Woude en paste zelf nog 15 gulden bij. Herman bedong wel een erfpacht van 15 stuivers 's jaars en het eigendom van een overpad dwars over het erf om ook van deze kant zijn landerijen te kunnen bereiken. Maar het 'notgewas' oftewel gras op die strook Eïp-'"-■ '-'l 1 J jiijjir1 rl'iii' rV''--xZi;iL rf: <3t; nji'ai Afbeelding uit het Groot Algemeen Molenboek ter ere van Cornelis Cornelisz. van Uitgeest, de uitvinder van de houtzaagmolen in 1592. Het is zeer de vraag of onze molens bij de Rijd hier ook maar enigszins op leken.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2000 | | pagina 17