8 prov. Friesland. Er zijn verscheidene kleine boerderijtjes ontgonnen hei en drie groote boerderijen, alles zag er welvarend uit. Even over de grenzen in de prov. Friesland had je ook nog een vrij groote boerderij midden in de hei, een ontginning van Baron van Ittersum. Over Wolvega, Oudeholtwoude en Oudeschoot gingen we naar het Heerenveen, daar waren we ruim 4 uur en bleven in het hotel Jorissen overnachten, de kasteleines van het hotel was een oude bekende van ons. Eerst ons wat stofvrij gemaakt van het rijden en toen wat eten, om na dien tijd nog een toertje te maken met een rijtuig van het hotel, door het Oranjewoud, alles eikenhout met mooie buitenplaatsen. Heerenveen is een mooie plaats met veel schoone gebouwen. Dinsdagmorgen 22 Juni om 7.30 vertrokken over Akkram, Irnsum, Roordahuizum naar Leeuwarden alles boerderijen met hier en daar een enkel bouwstukje. In de stad hebben wij even stil geweest, het meest om de paarden, die zich uitstekend hielden. Toen Leeuwarden doorgereden naar Lekkum en Rijperkerk, meest koeboerderijen over Veenwouden, Z waagwestei n deK ollummerzwaag en Buitenpost zoo naar de Groninger grenzen met in hoofdzaak bouwerij. Toen naar Visvliet langs het Hoendiep over Zuidhorn en Aduard naar de stad Groningen, aankomst 7 uur en gelogeerd bij A. de Vries in het hotel Friggé, het hotel ernaast is Struvé. Groningen is een mooie stad, alle straten komen op de markt uit, de vestings zijn gesloopt en veranderd in mooie plantsoen. Woensdag 23 Juni om 8 uur verlieten wij de stad weer, over Hoogezand en Sappemeer naar Zuid- en Noordbroek over Nieuwwolda door den Reiderswolderpolder naar de Directiekeet van den Johannes Kerkhovenpolder, waar vader Breebaart was voor de indijking van genoemden polder, en zoo waren wij aan het einddoel van onze reis en bleven tot Zaterdag. Donderdag 24 Juni hebben wij met Vader in zijn tentwagen een toertje gemaakt door den Reiderswolder- en Stadspolder. In eerstgenoemden polder stond een uitmuntend gewas, en laatstgenoemden polder was verleden jaar drooggemaakt en met koolzaad bezaaid. Door latere doorbraak is het koolzaad, op een klein gedeelte na mislukt, doch niet tegenstaande dat is er op het overige toch een aardig gewas van haver en garst. Verder gingen wij naar Statenzijl en Nieuwe Schans over Nieuw Beerta en Finsterwolde terug naar de Keet. Vrijdag hielden wij rustdag- Zaterdagmorgen 26 Juni om 51/2 uur namen wij afscheid van Vader en aanvaarden welgemoed de terugreis, weder aan over Oostwold, Midwolda en Scheemda, tot hiertoe best land. Toen kregen wij een mindere streek te zien, over Heiligerlee, Westerlee, Meeden, Veendam en Wil dervan k, op de twee laatste plaatsen waren veel scheepstimmerwerven. Te Wildervank zijn wij stil geweest, de menschen waren buitengewoon vriendelijk, wij moesten alles zien, zelfs den moestuin moesten wij bekijken wat wel de moeite waard was. Den tuin was sierlijk aangelegd met slingerpaden en een vijver in het midden, de perken waren bezaaid met allerlei groenten in plaats van bloemen, erg practisch. Wij vervolgden onze reis over Gieten en Rolde, alles vlakke hei, niets te zien dan twee menschen, twee honden en 1000 schapen, tot Assen waar wij een uur vertoefden in het hotel Zomer.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2000 | | pagina 10