Geen lange levensduur voor de nieuwe kerk De geschiedenis van deze kerk was minder roemrucht dan die van de afgebroken kruiskerk. De meest besproken dominee die in de nieuwe kerk preekte was wel ds. Schermerhom. Van september 1894 tot juli 1929 wist hij meermalen zoveel toehoorders te trekken dat de grote kerk bijkans te klein was om aan alle aanwezigen plaats te kunnen bieden. Ds. Schermerhom was een uitstekend redenaar, een aanhanger van het vrije socialisme en propagandist voor het antimilitarisme. Door zijn overtuigende redenaarstalent verstond hij de kunst om de mensen te boeien en tot nadenken te stemmen. Degenen die in de kerk kwamen om het geloof te belijden werden echter teleurgesteld en waren dan ook betrekkelijk gering in aantal. Na verloop van jaren werd het kerkbezoek minder en de gebreken aan de kerk groter. Het plafond liet los terwijl er meerdere gebreken aan het licht kwamen. Bovendien was de grote ruimte moeilijk te verwarmen. In de tijd van de predikanten J. Appel en A. de Wilde sprak men al over afbraak en nieuwbouw van de kerk. Toen ds. Stam in september 1961 zijn intrede deed geschiedde dat in de doopsgezinde kerk omdat de nederlands hervormde kerk voor het houden van de dienst was afgekeurd. In 1963 was het zover, nog geen honderd jaar na de inwijding werd de kerk afgebroken. Volgens sommigen herhaalde de geschiedenis zich en nog heden ten dage wordt wel eens betreurd dat de grote opvallende kerk uit het dorpsbeeld is verdwenen. -7- Afbraak van de kerk in 1963. De foto is genomen aan de achterzijde van de kerk.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1999 | | pagina 9