Bouwvalligheid van de kruiskerk Door het achterwege laten van noodzakelijk groot onderhoud aan de kerkgebouwen werden deze veelal zodanig bouwvallig dat zij geheel gerestaureerd of afgebroken moesten worden. In november 1869 gaf de voorzitter van het kerkbestuur te kennen dat, indien alle gebreken aan de kerk goed en doelmatig zouden moeten worden hersteld, men nog tal van jaren voor belangrijke kosten zou komen te staan. De vraag werd gesteld wat te doen, doorgaan met repareren of een nieuwe en doelmatig ingerichte kerk bouwen. Afgesproken werd de zaak nader te overdenken en hier te zijner tijd op terug te zullen komen. Kennelijk kon de preekstoel al niet meer gebruikt worden want korte tijd later reisde een afvaardiging naar de stad Gouda en kocht daar een gebruikte preekstoel met het er voor staande hek voor de somma van 407,50. Later bleek dat het hek niet geplaatst kon worden. Het werd weer verkocht voor 150. In 1871 besloot men met meerderheid van stemmen om een nieuwe kerk te gaan bouwen. -3- De nederlands hervormde kerk te Nieuwe Niedorp getekend vóór de afbraak in 1875 - 1876

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1999 | | pagina 5