Een eeuw L.O.L. Oproep -31- De toneelvereniging "Leren Onze Lust" van de Langereis heeft ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan een jubileum-boekje uitgegeven. De eindredactie werd verzorgd door Ed Dekker. In het boekje wordt de geschiedenis van deze toneelvereniging beschreven door bestuursleden en oud-bestuursleden. Het boekje is uitstekend verzorgd en rijkelijk geïllustreerd met foto's, knipsels en programma's. Een ledenlijst van 175 leden over 100 jaar ontbreekt niet. Onder de naam "Coulissen zwaar van behang" is deze uitgave verkrijgbaar bij: A. Appel Azn, Westerboekelweg 18, 1718 MK Hoogwoud, (tel. 0226-351417) De prijs bedraagt 20. Van harte aanbevolen! Op het laatste moment ontvingen we nog een boekje uitgekomen bij uitgeverij Pirola. Het is geschreven door J.F. Bakker, F M. van der Eng, J.J. Jong, H.A. Klijn, J.N. Kramer, E.G. Ligthart-Van der Fluit, M.T. Smal en Th.J.M. Vertelman, op initiatief van "Club 2000". Het heet "Als een windvlaag over velden" en beschrijft mensen, gebeurtenissen, veranderingen en belevenissen van de afgelopen eeuw in de dorpen Zijdewind, 't Veld en de Moerbeek. Het is o.a. verkrijgbaar bij één van de auteurs, Frans van der Eng, Dreef 53, 't Veld en bij Kadocentrum P. van der Fluit, Havenstraat 25, Zijdewind. De prijs bedraagt 10. Het artikel over de familie Kruit geeft ons aanleiding om een oproep te doen aan eenieder die iets kan en wil schrijven over familiewetenswaardigheden uit het verleden. Wij denken hierbij niet aan een uitvoerig genealogisch overzicht, maar meer aan een kort samenvattend verhaal over familiegebeurtenissen uit het verleden. Die moeten dan wel betrekking hebben op inwoners die afkomstig zijn uit één van de dorpen van de tegenwoordige gemeente Niedorp. Heeft u iets op papier gezet dat voor plaatsing in ons blad geschikt lijkt stuur het dan op naar onze secretaris Jaap van Beek, Dorpsstraat 40, 1733 AN Nieuwe Niedorp. In overleg met de inzender worden dan de mogelijkheden van plaatsing in het informatieblad bekeken.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1999 | | pagina 33