Verwondering en bewondering. De kerktoren van Nieuwe Niedorp, ons oudste monument, staat al weer een tijdje in de steigers en dat was, zoals iedereen kon zien, bittere noodzaak. Het is ongelofelijk dat er van een vorige restauratie zo'n dertig jaar geleden in zo'n korte tijd niets meer valt te bespeuren. Blijkbaar moet zo'n toren minstens vier keer in een eeuw opnieuw wor den gevoegd, anders dreigt hij uit elkaar te vallen. Minder verwonderlijk was mis schien de hartstocht waarmee jeugdige vandalen zich op ons mooiste en oudste raam hebben uitgeleefd, met name in de vroe ge uren van een Luilak-morgen. Dat de Monumentenwacht zich verder bijzonder kritisch heeft uitgelaten over de bouwkundige toestand van de kerktorens in Winkel en Kolhorn stemt tot ver wondering en zelfs verbazing. Hoe lang is het helemaal geleden dat in Winkel alles in de steigers stond? Sommigen menen dat vlot onder houd niet alleen erger voorkomt maar uiteindelijk ook stukken goedkoper uitpakt. Als de boel er verzorgd uitziet -ik denk bijvoor beeld aan onze Dikke Paal bij Win kel maar ook aan de nieuwste ge neratie bushokjes- krijg je wellicht minder vernielingen. Een niet gerepareerde kapot ge gooide ruit wordt waarschijnlijk als een uitnodiging beschouwd om nog maar eens een steen werpen. Het oudste raam van Niedorp Met graffiti wellicht 't zelfde liedje. Maar genoeg hierover: tussen de Niedorper toren en Westerweg heeft iemand een voorbeeldige dorpsbrug gebouwd! Hij is bedoeld om er met een auto overheen te rijden en is toch voorzien van de twee uiterst belangrijke knikken. Knikken die van een brug nou juist een aardige constructie maken in plaats van zo'n platvloerse vlonder van wal tot wal. Daarvan hadden we er inmiddels al genoeg, 't Gekke is dat hij toch nauwelijks opvalt. Hij ligt erbi j alsof hij er hoort en er ook altijd geweest is. Zoiets wekt oprechte bewondering. -18-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1999 | | pagina 20